Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Saņemt un dot


"Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. ..ej savās mājās pie savējiem un stāsti tiem.." (Mr 16,15; 5,19)

Mīļie draugi, pirms Jēzus devās uz Debesīm, Viņš saviem mācekļiem deva uzdevumu: "Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis." (Mt 28,19,20) Ar šiem vārdiem Jēzus it kā vēlas sacīt: jūs esat bagātīgi saņēmuši svētības no Dieva, kas izglābj mūžīgai dzīvībai. Dodiet jūs šos dārgumus tālāk visiem tiem, kas tos vēl nav iepazinuši. Kristīga cilvēka dzīve vienmēr ir bijusi Dieva doto svētību, talantu un dāvanu tālākdošanas dzīve.

» Lasīt vairāk

Satvert Kristu


Vissvarīgākais, ko ikviens kristietis ir aicināts apliecināt saviem līdzcilvēkiem, ir Labā Vēsts par Kristu – kā Glābēju šeit un Mūžībā, kā mūsu personības devēju Viņā, kā Viņa rakstura veidotāju mūsos – jo "visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā". (Kol 1,19)

Mana vectēva tēvocis A. Stanclavs (periodikā – Staņislavskis) desmit gadus bija misionārs Ķīnā pagājušā gadsimta sākumā. Viņš nodibināja daudzas draudzes un atzina: "Misionāra sludinātā vēsts par Kristu kā caur lupu tiek skatīta viņa paša dzīvē. Ja Kristus pilnība neiemājo misionārā, viņa darbība nes maz augļu."

» Lasīt vairāk

Vārdi sirdī

    
Jēzus draudzes diakonijas rīkotā gadskārtējā pavasara ekskursija. Astoņos no rīta pulcējamies Dzirnavu ielā, kur sagaidām autobusu. Jauks, saulains rīts. Pēc īsa svētbrīža sākam ekskursiju. Maršruts: Suntaži, Madliena, Meņģele, Ērgļi, Vestiena, Grostonas draudzes pamatskola Barkavas pagasta Madonas rajonā.

Pirmais pieturas punkts ir Suntažu ev. lut. baznīca, kur mūs sirsnīgi sagaida un par baznīcas vēsturi pastāsta draudzes locekle Inita Tolpežņikova. Tālāk apmeklējam Madlienas ev. lut. baznīcu, kas jauki izpušķota Vasarsvētku gaidās.

» Lasīt vairāk

"Mežrozes" 2007 – "Padod tālāk!"


Svētdiena, 29. jūlijs

Iebraucot atpūtas vietā "Mežrozes", uzreiz jau bija nojaušams – nometne būs lieliska. Priekšā vesela nedēļa, ko varēsim pavadīt skaistā vietā mīļās Jēzus draudzes kopībā.

Pirmais vakars – laiks, kad jāaprod ar jaunajām "mājām" un nometnes kārtību. Turklāt pirmais vakars vēl pamanījās mūs apsveikt ar lietusgāzi, pēc kuras vakarīgās debesis pamazām sāka skaidroties, atklājot augošu Mēnesi. Ar to kopā arī mēs augām nometnes garumā. Garīgi.

» Lasīt vairāk

Piedot un kalpot


Šovasar draudzes un svētdienas skolas nometnes ietvaros atsevišķi tikās arī precētie brāļi un māsas, lai kopīgi pārrunātu dažādas tēmas, kas aktuālas ģimenēs. Nometnes tēma bija "Padod tālāk!", un katru dienu tai sekoja turpinājums, piemēram, piedošanu, labus darbus, liecību par Jēzu, Dieva dotos talantus un dāvanas u. c.

Vakaros, kad bērni bija nolikti gulēt, ģimenes pulcējās un bija sadraudzībā. Pārrunājām par piedošanu – cik dažādas ir situācijas un cilvēki, bet cik svarīgi ir vienmēr piedot, kā Jēzus ir teicis – septiņreiz septiņdesmit reižu. Bija arī smieklīgi stāsti, atgadījumi, ar kuriem bijis jāskaras un par tiem jālūdz piedošana otram.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Ko tu dāvā citiem?

» Lasīt vairāk

Septembra jubilāri!!!

» Lasīt vairāk

Pateicība

» Lasīt vairāk

Informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv