Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas: Kā tu pateicies Dievam?


Helēne Godiņa, strādā kristīgajā grāmatveikalā

Es pateicos Dievam lūgšanā. Atvaļinājumā biju Šveices kalnos, un visu laiku sirds bija pilna ar pateicību par skaisto dabu, par labo veselību, tāpēc to vien darīju kā pateicos Dievam par Viņa radīto. Savu pateicību par finansiālo pusi Dievam pienesu ar desmito tiesu. Domāju, ka cilvēkam vajadzētu Dievam vairāk veltīt laiku ar pateicības lūgšanām.\

Zane Spēlīte, maketētāja

Vispirms manī ir sirds lūgšana. Darbos savu pateicību pienesu ar kalpošanu. Jo vairāk sajūtu Dieva vadību, jo vairāk vēlos kalpot. Domāju, ka pateikties Dievam ir ļoti svarīgi katram kristietim, jo ir jāpateicas par mīlestību, gādību un rūpēm.

Dace Kruste, studente

Pateicos Dievam savās domās. Jāatzīst, ka to man vajadzētu darīt daudz vairāk. Ja cilvēks vairāk pateicas Dievam, tad dzīvē ir  daudz mazāk problēmu, tās izzūd brīdī, kad tiek pienesta pateicība un sirds piepildās ar prieku. Tomēr, lai tas varētu notikt, cilvēkam ir jābūt patiesi pazemīgam Dieva priekšā.

Raimonds Vilciņš, students

Pateicos Dievam ar visu savu dzīvi, proti, euharistijā un slavēšanā. Šodien cilvēki bieži vien aizmirst pateikties Dievam, taču viņiem jāatgādina, kas ir pateicība. Dievs nav tikai kases automāts, no kura var visu laiku izņemt, Viņš ir dzīva Persona, ar ko esam attiecībās, un katra pateicība apliecina mūsu tuvību Viņam.

Jevgenija Borovko, studente

Ar pateikšanos man šobrīd ir ļoti grūti, taču reiz man kāda draudzene iemācīja lūgt tā : "Es nezinu, Dievs, par ko es Tev pateicos, bet es Tev pateicos." Ja tās ir attiecības ar Dievu, tad ļoti svarīgs ir dialogs, proti, mums ir jāgrib ne tikai saņemt, bet arī dot.

Gundars Zomerfelds, students

Vienmēr pateicos Dievam, jo cenšos dzīvot pēc Viņa prāta. Domāju, ka daudz cilvēku dzīvo sliktāk par mani un Dievam par viņiem ir jārūpējas daudz vairāk. Tas mani mudina pateikties Dievam par visu, ko Viņš man ir devis, uz to mums katram vajadzētu vērst uzmanību, lai mūsu attiecības ar Dievu nekļūtu liekulīgas.

Intervēja Maija Kavosa

 

 

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv