Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Gaisma un sākums


Mēs esam pieraduši laiku sadalīt kādos noteiktos posmos. Viens no šādiem posmiem ir jauns mācību gads un jauna darba sezona.  

Lai arī šī vasara bija citāda, jo kā līdz šim katru piektdienu baznīcā varējām sanākt kopā, tomēr 7. septembrī atzīmējām oficiālu jauniešu vakaru sezonas atklāšanu. Tas notika ar jauniešu dievkalpojuma svinēšanu.
Bija jauki, ka pirmais jauniešu pasākums bija tieši dievkalpojums. Baznīcas plašā telpa un izgaismotais altāris piešķīra svinīgu un bijīgu noskaņu. No ierastajiem jauniešu vakariem šis dievkalpojums tiešām atšķīrās. Jau ar to, ka sākumā visi bijām aicināti kopīgā grēku nožēlas lūgšanā, saņemot arī apsolījumu par piedošanu. 

Pēc Dieva Vārda lasījumiem un dziesmām mūsu vadītājs – mācītājs Ģirts – teica uzrunu, ilustrējot to uz ekrāna. Sākumā bija stāsts par trim svecēm svečturī, kuras pēc kāda ilgāka laika posma, kaktā noliktas, bija noliekušās uz leju tā, ka, pat mēģinot tās aizdegt, uguns uzreiz apdzisa, jo parafīns tecēja uz daktīm un noslāpēja liesmu. Šīs sveces Ģirts bija nofotografējis, un mēs varējām aplūkot īpatnējo fotogrāfiju. Cik uzskatāma līdzība! Tāpat arī mēs – ja nekopsim savu dvēseli un neuzmanīsim, vai neesam sašķiebušies, pavisam nemanāmi kļūsim nelietojami gaismai.

Tāpēc vēl jo vairāk varam priecāties par Dieva žēlastībā doto iespēju ik piektdienu nākt kopā, klausīties un mācīties Dieva Vārdu, apspriest dažādas situācijas dzīvē un būt sadraudzībā ar citiem jauniešiem, kas ir ne tikai draugi, bet arī uzticami brāļi un māsas Kristū.

Jāpiebilst, ka ne tikai jaunās sezonas sākumā, bet visu gadu mīļi gaidām jauniešus, kas vēl ne reizi nav bijuši jauniešu vakaros vai baznīcā. Tas ir tā vērts – nākt un pašam piedzīvot gaismu!

"Jo pie Tevis ir dzīvības avots, un Tavā gaismā mēs redzam gaismu."  (Ps 36,10)

Madara Jauģiete

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv