Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas: Vai tevī ir miers par mūžīgo dzīvi?Mārīte Vasara, sekreteriāta nodaļas speciāliste 

Nav man drošas sajūtas par to, jo man vēl par maz ticības. Kristietībai esmu pievērsusies tikai pirms diviem gadiem. Bet es esmu pārliecināta, ka ar katru dienu tai tuvojos, jo mēs nezinām, kad tā diena pienāks. Tam sevi vajag arī pamazām sagatavot. Zinu tikai to, ka dzīve uz zemes ir īslaicīga, bet īstā mīlestībā mēs dzīvosim tur augšā. Man ļoti gribas ticēt, ka ar mani tā arī notiks.

Haralds Skumbins, miesnieks

Es ceru, ka nonākšu mūžīgajā dzīvē. Šai ticībai nav nekādu šķēršļu, jo tā ir mana paša izvēle, ka es atrodos baznīcā un eju kristietības ceļu. Es vienmēr esmu gatavs Mūžībai.

Melānija Skumbina, pensionāre
Jā, manī ir miers par mūžīgās dzīvības apsolījumu. Cenšos ievērot visus baušļus un darīt tā, kā Pestītājs ir darījis. Cenšos dzīvot godīgi un kārtīgi, tāpēc arī ir pārliecība, ka nonākšu mūžīgajā dzīvē.

Egons Sproģis, uzņēmējs

Prāts pieņem, ka tas ir kristīgajā mācībā, bet iekšēji tomēr ir grūti, jo cilvēks ir un paliek tikai cilvēks. Traucē neziņa, jo vēl līdz galam nav paļāvības uz Dievu. Ja es būšu pelnījis, tad man būs mūžīgā dzīvība.

Velta Dāvida, pārdevēja

Esmu pārliecināta, ka mūžīgā dzīvība ir apsolīta tieši man. Šo pārliecību dod kalpošana draudzes korī, Bībeles lasīšana. Es nešaubos par to, ka mūžīgā dzīvība patiešām ir.

Nellija Švarca, reklāmas nodaļas darbiniece redakcijā

Jā, manī ir pārliecība. Man tas nozīmē no vienas dzīvības formas pāriet otrā. Es to saprotu kā tagadējās apziņas turpināšanos Mūžībā, proti, kā atjaunotu un pilnīgu dzīvi Dievā. Jā, es esmu stingri pārliecināta par mūžīgās dzīvības apsolījumu tieši man.

Intervēja Maija Kavosa

 

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv