Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Bez piecām dienām ikdiena


Lai kopīgais darbs Debesu valstībai sekmētos labāk un augtu plašumā, svarīga lieta ir arī sadraudzība un vienotība starp mums pašiem – šādas domas vadīti, mēs, jauniešu vadītāji, kādas skaistas oktobra nedēļas sākumā devāmies uz Depkina muižu Rāmavā, lai kopīgi piedzīvotu vadītāju nometni.

Šī nebija pirmā tāda veida nometne, kad gandrīz nedēļu kopīgi dzīvojām Rāmavā, dienā devāmies katrs savās mācībās un darba gaitās, bet vakarā atkal atgriezāmies un sastapāmies. Lai arī dienas plānu dēļ neiznāca kopīgi pavadīt tik daudz laika, kā būtu gribējies, tomēr liels ieguvums bija vakara svētbrīži, kad visi lasījām Dieva Vārdu, mūsu mācītāja Ģirta Prāmnieka pārdomas, tās viņš bija rakstiskā veidā sagatavojis katram līdzņemšanai un pārskatīšanai nākamās dienas gājumā, un lūdzām.
Izmesti no ierastās ikdienas un par mājām uz piecām dienām uzskatot Depkina muižu, tikām ielikti citā realitātē, kur kā vadītāji kopīgi varējām piedzīvot dažādas ikdienas situācijas, piemēram, kopīgi gatavot vakariņas vai mācīties. Tāpat, protams, neizpalika arī vēlās sarunas pirms gulētiešanas un agrie rīti, dodoties uz mācībām vai darbu. Ja kādam uz centru bija jādodas vēlāk, bija iespēja izbaudīt rudens dzelteno skaistumu un mieru saules pielietās lapās muižas parkā, jo Dievs dāvāja patiesi skaistu laiku.

Kopumā šī nedēļa izpaudās ne tik daudz jauniešu darba turpmākajā plānošanā, bet sadraudzībā un garīgajā pieaugšanā, kas bija ļoti vērtīgi un vajadzīgi. Paldies!

Madara Jauģiete

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv