Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
No tumsas uz gaismu


Šī gada Zvaigznes diena mūsu draudzē bija īpaša. Tajā varējām sanākt kopā sadraudzībā draudzes eglītes vakarā, kā arī vēlreiz pārdomāt un novērtēt Dieva brīnišķīgo dāvanu visiem cilvēkiem, jo īpaši kristiešiem, – gaismu.

Gaisma bieži mājo pie mums, ap mums un mūsos nemanīta. Tāpat kā gaisu, laiku un citas dāvanas, kas ir ar mums pastāvīgi, uztveram pavisam dabiski. Taču bez saules gaismas mūs apspīd Gara gaisma, kas patiesībā ir jau no pasaules radīšanas un pirms 2000 gadiem nonāca uz zemes, lai savā dievišķīgi neaptveramajā mīlestībā mūs atpirktu no tumsas uz visiem laikiem.
Vakaru sākām gandrīz pilnīgā tumsā un caur Dieva Vārdu ieraudzījām arvien vairāk gaismas. No pirmā vārda "lai top", ar kuru no NEKĀ tika radīts KAUT KAS, no vientuļas zvaigznes austrumos, kuras cerības stari pāršķeļ tumsu un aukstumu, mēs nonācām līdz pasaules Gaismai, līdz tai Gaismai un priekam, kas līdz bezgalībai spīd ikviena kristieša sirdī un apgaismo pasauli.

Zvaigzne nav tā, kas pārvērš nakti dienā. Zvaigznes diena vēl nenozīmē, ka mēs automātiski tiekam pārcelti gaismas dārzā – tie, kas raugās uz leju, uz augšu, pulkstenī, uz sevi... Gudrie raudzījās uz augšu, uz gaismu. Gudrie ir tie, kas saklausīja un atsaucās aicinājumam – un mēs esam aicināti darīt to pašu. Zvaigzne neatnesa Gaismu, arī austrumu gudrie to neizdarīja, bet tas viss bija gudri ierakstīts Dieva plānā, lai Gaisma un tās evaņģēlijs sasniegtu arī 21. gadsimta cilvēkus.

Bez Dieva Vārda lasījumiem un dažādu lampu iedegšanās īstajos brīžos (Māris) šī vakara atmosfēru un saturu veidoja arī dzeja (Milda), mūzika (Lauma, Ieva, Vita, jauniešu slavēšanas grupa), drāmiņa (Mārtiņš, Diāna, Seila) un mācītāja uzruna (Erberts). Paldies jāsaka arī citiem, kas palīdzēja mazāk redzamos darbos. Par jaukajiem sadraudzības mirkļiem un prieku vakara otrajā daļā jāpateicas galda klājējām Ingūnai un Kitijai un loterijas organizētājām no diakonijas.

Kad bijām jau nonākuši gaismā, teju visi pasākuma dalībnieki iznāca no solu rindām, lai grupās attēlotu kādu Bībeles pantu. Asprātīgās etīdēs mēs vārdu pa vārdam ieraudzījām teikumu: "Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā Kungā! Dzīvojiet kā gaismas bērni." (Ef 5,8)

Anda Miķelsone

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv