Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Tam Kungam

Jau pirmajās Svēto Rakstu lappusēs lasām: ".. pakļaujiet to (zemi) un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi." (1Moz 1,28) Dievs cilvēku ieceļ par savas radības pārvaldītāju jeb namturi. Bet mums jāatceras, ka mēs esam tikai namturi, jo viss pieder Dievam – no mums pašiem līdz zemei un debesīm. Ja to ņemsim vērā, tad vienmēr būsim derīgi Tam Kungam. Vispirms derīgs Tam Kungam ir tas cilvēks, kurš ir derīgs pats sev.
Mūsu mīlestības mērs uz sevi ir arī mīlestības mērs uz citiem. Šāds cilvēks arī nedara ļaunu sev, viņš kā Filipu pilsētas cietumsargs (Apd 16,28) no pašnāvnieka kļūst par dzīvības mantinieku Kristū. Un tad viņš ir derīgs Dievam. Derīgs Tam Kungam ir arī tas cilvēks, kas ir derīgs līdzcilvēkiem. Atcerēsimies trīs gājējus pa Jeruzālemes–Jērikas ceļu: priesteri, levītu un samarieti. Tam Kungam derīgs bija tas, kurš bija derīgs sasistajam ceļmalā. Sasistais bija mēraukla derīgumam priekš Tā Kunga. Derīgs Tam Kungam ir tas, kurš ir derīgs tai sabiedrībai, kurā viņš dzīvo. Jāzeps par cietumā velti pavadītajiem gadiem varēja atriebties un neizskaidrot faraonam sapņus, un visi aizietu bojā, bet viņš tā nedarīja. Viņš kļuva derīgs tai tautai, kuras vidū viņš bija atvests kā vergs. Šis derīgums bija Jāzepa derīgums Tam Kungam. Ja būsim derīgi Tam Kungam, tad varēsim būt īsteni namturi pār mums uzticēto – sevi, ģimeni, draudzi, valsti un pasauli.

Redaktore Milda Klampe
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv