Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Bibliotēka piedāvā


Tumšos ziemas vakarus var jauki pavadīt, lasot grāmatu. Draudzes bibliotēkā pieejami kristīga satura izdevumi – priekšā lasāmās grāmatas mazuļiem, uzziņas izdevumi pieaugušajiem, kas palīdzēs rast atbildes uz daudziem jautājumiem, grāmatas un žurnāli atpūtai.
Draudzes mājas lapā www.jezusdraudze.lv sadaļas "Aktivitātes" apakšsadaļā "Bibliotēka" ievietoti bibliotēkā esošo izdevumu saraksti. Meklēšanu iespējams veikt, ja zināms grāmatas nosaukums vai tās autors. Ievietota klasifikācijas shēma, kas atvieglos grāmatas meklēšanu pēc nozarēm vai tematiem.

Lai bibliotēkas izdevumu sarakstā tiktu iekļauti visi bibliotēkas izdevumi, aicinu tos, kuri grāmatas jau izlasījuši, tās nodot bibliotēkā.

Ingūna Stranga

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv