Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
No sirds pilnības


Kad Marija bija sastapusi eņģeli Gabriēlu un uzklausījusi Dieva vēsti, kā arī, viesojoties pie Elizabetes un dzirdot viņas teikto, ko iedvesmoja Svētais Gars, viņa sāka slavēt To Kungu. Marijas sirds bija pilna un mute vairs nespēja klusēt. Kā ir ar mums – vai šādos brīžos arī mēs pienesam Dievam savas slavas dziesmas un godinām Viņu?

Kādā jauniešu vakarā, kura tēma bija Dieva godināšana, sanākušie anketās atbildēja uz  jautājumu: "Kad tu sirdī esi sajutis (-usi) vēlmi godināt Dievu? Kā izpaužas šī godināšana?"
Tā nu šoreiz arī jūs varat lasīt dažas atbildes, kas dod iespēju ieraudzīt, kādi esam un ko domājam:

"Slavēju, kad apzinos, ka Dievs mani ir mīlējis ar nepelnītu mīlestību, tā ir Viņa žēlastība. Godinu Dievu ar savu dzīvi, ar to, kas esmu un ko daru, ļaujot Viņam darboties sevī."
Elīna Šīmane

"Pārsvarā tas ir noticis manas dzīves priecīgajos brīžos, kad es sajūtu neizsakāmu prieku par Dievu, draudzi un visu dzīvi, par to, ka esmu satikusi Dievu. Cenšos Viņu godināt ar labajiem darbiem, iešanu uz Dieva namu."
Katrīna Nesenberga

"Godinu, kad esmu bijis noskumis un juties vientuļš, slavējot un pielūdzot baznīcā, lasot Bībelē kādu Rakstu vietu."
Mārtiņš Ozoliņš

"Manī rodas vēlme godināt Dievu reizēs, kad Dievs ir mani uzklausījis un palīdzējis. Tad rodas arī iedvesma vairāk lasīt Bībeli, pateikties Dievam un Viņu slavēt. Bet cenšos Dievu pagodināt arī ikdienā, tiecoties darīt Viņa prātu."
Linda Rubene

"Kad man ir vajadzīga palīdzība vai arī kad zinu, ka tas sagādās man prieku un mieru sirdī. Godināšana izpaužas lūgšanās, slavēšanā, dziedot un spēlējot grupā."
Jānis Mangulsons

"Kad apjaušu Viņa varenību. Godinu Dievu, paklausot Viņa pavēlēm (mīlot Dievu un tuvākos), slavējot un pateicoties."
Andris Dekants

"Cenšos pagodināt Dievu ar savu uzticību Viņam ikdienā; pretojoties kārdinājumiem izvēlēties vieglāko ceļu, lai iegūtu sev labumus; es varu godināt Dieva pavēles un reizē būt laba liecība citiem, jo Dievs svētī tos, kas Viņam paklausa."
Urzula Nora Urbāne

"Kad sirds ir pilna vai arī galīgi tukša, tad es ar Dievu runājos – citreiz uzdodu jautājumus, citreiz saku paldies, un tad Dievs man liek Viņu godināt."
Zanda Lukašēviča

"Katru dienu – slavējot un pateicoties par to, ka Viņš mani tik ļoti mīl un sargā ik brīdi. Es visu laiku jūtu sev blakus Dievu. Priecājos, ka varu nākt uz jauniešu vakariem un svētdienas skolu, jo tad apkārt ir daudzi cilvēki, kuri arī jūt Dieva tuvumu. Arī tad, kad Tēvs atbild uz manām lūgšanām."
Baiba Zvirbule

"Kad esmu centies paveikt kādu darbu un redzējis, ka ar Dieva palīdzību tas ir lieliski izdevies, sirdī ir sajūta, ka bez Dieva nekas neizdodas, bet ar Viņu viss iznāk labi."
Aigars Spriņģis

"Visbiežāk godinu, kad noticis kaut kas īpašs (labs vai slikts), un palīdzot cilvēkiem, slavējot draudzē."
Laura Podziņa

"Bieži vēlos godināt Dievu dažādos kristīgos pasākumos un redzot Dieva brīnišķos darbus. Godināšana izpaužas ar dziesmām, ar gavilēm, ar pateicības lūgšanām un slavēšanu."
Krista Ziemele

Madara Jauģiete

Foto no interneta resursiem

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv