Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Ar pateicību Dievam par savu valsti


Šogad Latvijas dzimšanas dienas atzīmēšana Jēzus draudzē aizsākās jau nedēļu iepriekš – Lāčplēša dienā, kad katrs dievkalpojuma apmeklētājs varēja paņemt līdzi lapiņu, uz kuras bija uzrakstīts kādas Latvijas luterāņu draudzes (kopā ap 300 draudžu) un tās mācītāja vārds, lai nedēļu par to īpaši domātu un lūgtu. 18. novembrī baznīcā mūs sagaidīja īpaša Latvijas karte, kurā katrs varēja atzīmēt draudzi, par kuru lūdza. Kopskats bija iespaidīgs!

Valsts 89. proklamēšanas gadadienas dievkalpojums mūsu draudzē bija ļoti īpašs un svinīgs – ar pūtēju ansambļa piedalīšanos, kora skaisto dziesmu piepildīts, dievnamā bija jūtams liels gaišums, prieks un pateicība baznīcēnu sirdīs mīļajam Debesu Tēvam par savu valsti, brīvību, mieru...
Draudzes lielajā lūgšanā mūs vadīja četri brāļi, tā simbolizējot četrus Latvijas novadus, viņi lūdza par visām mūsu Baznīcas draudzēm, mācītājiem, draudžu vadītājiem, katru, kas kalpo, par bērniem, jauniešiem un vecajiem ļaudīm, par stiprām ģimenēm.

Dievkalpojuma beigās dziedājām Latvijas valsts himnu, kas skanēja tiešām vareni un ar patiesu lepnumu, ka esam latvieši, ar neizmērojamu pateicību Dievam sirdīs par visu, ko Viņš devis, un ar asarām acīs par nepelnīto žēlastību.

Lelde Kupce

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv