Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pārliecība par uzvaru


"Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis.." (Mt 11,29)

"Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca.." (Ebr 12,6) Cik niecīga un neievērojama ir mūsu kurnēšana! Mūsu Kungs tikai sāk mūs vest uz vietu, kur mēs varētu būt ar Viņu sadraudzībā, bet tūlīt pat izdzird mūsu vaidēšanu: "Kungs, atļauj man būt tādam kā citi!" Jēzus mūs aicina nostāties Viņam blakus un paņemt viena jūga galu savās rokās, lai mēs varētu to vilkt kopīgi. Te ir noslēpums, kas ietverts Jēzus vārdos: "Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla." (Mt 11,30) Vai esi tik cieši salīdzinājies ar Kungu Jēzu šādā veidā? Ja tā, tad tu pateiksies Dievam, arī sajūtot spiedienu, ko rada Viņa roka pār tevi.
"Viņš nogurušajiem dod spēku un spirgtumu.." (Jes 40,29) Dievs nāk un mūs atbrīvo no mūsu pārlieku lielās emocionalitātes; tad mūsu kurnēšana pārvēršas par slavas dziesmu. Vienīgais ceļš, kā iepazīt Dieva spēku, ir ņemt Jēzus jūga daļu savās rokās un mācīties no Viņa.

".. Tā Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums." (Neh 8,10) Kur svētie smeļas savu prieku? Dažus kristiešus vēl labi neiepazinuši, mēs, palūkojoties uz viņiem, domājam, ka tiem nav nastu, ko nest. Bet mums būs jānoņem plīvurs no acīm. Ja viņos mīt miers, gaisma un Dieva prieks, tas ir pierādījums, ka arī viņi nes savu nastu. Nasta, ko Dievs mums uzliek, izspiež ogas, līdz rodas vīns, bet vairākums cilvēku saskata vienīgi vīnu, nevis darbu, lai tas spētu rasties. Nekāds spēks uz zemes vai ellē nevar uzvarēt Dieva Garu, kas dzīvo cilvēka garā, lūk, tas rada iekšējo pārliecību par uzvaru.

Ja tava dzīve liek tev vaimanāt un neļauj rasties vīnam, bez žēlastības tev no tādas dzīves ir jāatsvabinās. Kristietim būt vājam Dieva spēkā ir noziegums!

Osvalds Čembers. "Katru dienu Viņa godībai"

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv