Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas: Kā mēs varam nest cita nastas?


Maiga Krivošapkina, kalpo draudzes pansionātā

Kristus mācība balstās uz to, lai mēs uzņemtos cita nastas, lai mēs ieklausītos otrā cilvēkā, kad viņam sāp, un sniegtu palīdzīgu roku. Bieži vien nemaz nav vajadzīgs daudz – tikai smaids, spēja uzklausīt un dvēseles siltums. Mūsdienās kristiešu darba lauks ir neaizpildāms, tādēļ arī ticībai jābalstās uz to, lai mēs izjustu citu sāpes un kalpotu. To mēs varam tikai ticībā uz Jēzu Kristu. Ir tik daudz vientuļu cilvēku, kas gaida šo mīlestību un siltumu.

Ženija Pūga, pensionāre

Ir jāizpalīdz cilvēkiem ikdienā, jo katram ir jānes kāda nasta. Agrāk strādāju par medmāsu, palīdzēju citiem, taču tagad, kad man slimoja ģimenes locekļi, citi palīdzēja man. Tā nu mums jāatbalsta vienam otru, jo labais vienmēr atmaksājas ar labo.

Ieviņa Simsone-Rumpe, sociālā darbiniece

Mēs varam palīdzēt, ja ieklausāmies otrā un lūdzam. Pat ja mums šķiet, ka tajā brīdī nespējam palīdzēt, ir jācenšas uzklausīt, jo tā otram kļūst vieglāk. Man ir bijuši tādi gadījumi, kad es vīram smagos brīžos uzrakstu īsziņu ar Dieva Vārdu, un tas ir palīdzējis īstajā brīdī.

Urzula Nora Urbāne, reflektante

Reizēm šķiet, ka pašam nastu pārāk daudz un ka citu nastām nav laika vai spēka. Un grūti arī noticēt, ka cits varētu palīdzēt, jo viņam pašam ir savas nastas. Tomēr no nastām atbrīvoties mēs varam, uzklausot otra vajadzības un nesot tās Dieva priekšā, kad nekas cits vairs nav iespējams.

Maija Kavosa, studente

Lai mēs spētu  nest cita nastas, ir nepieciešama mīlestība, ko caur lūgšanām un ticību uz Jēzu Kristu mums dāvā Dievs savā neizmērojamajā žēlastībā. Cilvēkam nevajag daudz, tikai sajūtu – kāds viņu saprot, uzklausa, rūpējas un grūtā brīdī sniedz savu atbalstu. Domāju, vislabāk mēs grūtībās varam palīdzēt, ja parādām, ka otra nastu ir iespējams uzticēt un nolikt pie Kristus kājām – tikai skatīties uz Kristu un Viņa upurmīlestību.

Gints Avotiņš, namu pārvaldnieks

Katram ir savas nastas, un katram pašam arī tās jānes. Citi cilvēki var tikai palīdzēt to darīt. Risinot problēmas, Dievs ir labākais atbalsts. Savas nastas nemaz nevajag atdot citiem, jo Dievs mums tās uzliek ar nodomu – tas viss mums nāk par labu.

Intervēja Maija Kavosa, Guna Zandere

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv