Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Negaidīti


Kāda vasaras jauniešu vakara tēma bija "Vai esi gatavs?". Kad jaunieši ieradās, viņiem nebija ne jausmas, ka tos sagaida pārbaudījums – eksāmens. Jā, tieši eksāmens, jo tas skolēniem un studentiem ir ļoti labi pazīstams pārbaudījuma veids, varbūt pat simbols pārbaudījumam. Jaunieši par to netika brīdināti, jo arī Dievs mūs pārbauda nebrīdinot un Tā Kunga stunda var pienākt kā zaglis naktī, tādēļ mums jābūt gataviem ik brīdi.
Bija sagatavotas īpašas eksāmenu lapas, turklāt katram tika piešķirts identifikācijas kods, ko darbā rakstīt sava vārda un uzvārda vietā. Eksāmena uzdevumu pamatā bija Dieva Vārds – to Rakstu vietu izpēte, kur runāts par pārbaudījumiem un ne tikai.
Eksāmenā ietilpa A un B, kā arī mutiskā – diskusijdaļa. Labākās domas no B daļas uzdevumiem apsolījām ievietot "Jēzus Draudzes Dzīvē", taču gandrīz visas jauniešu atbildes bija tik interesantas, ka tas šķita neiespējami. Šeit varat lasīt tikai nedaudz atbilžu, bet ar citām ir iespējams iepazīties Jēzus draudzes mājas lapā – www.jezusdraudze.lv
Iedziļinoties 2. Mozus grāmatas 20. nodaļas fragmentā (18–24 pants), jauniešiem bija jāatbild uz jautājumu: kāds upuris ir Dievam tīkams?


Lūk, dažas atbildes:

Dievam tīkams upuris ir atteikties no kaut kā, lai pildītu Dievam tīkamus darbus. (Austra Klotiņa)

Dievam tīkams upuris ir dzīvot pēc Viņa likumiem un gribas, Dievs dzīvē nespēlē nekādu lomu, bet ir tās režisors. (Oskars Mežeckis)

Dievam tīkams upuris ir tas, ko tu no savas dzīves atdod Dievam: laiks, nauda, enerģija, mīlestība, paklausība. Viss, ko tu dari Dievam par godu. (Marta Žodžika)

Dievam tīkams upuris ir mūsu lūgšanas, paklausība, atteikšanās no pasaulīgām lietām. Vislielākais upuris, ko varam dot Dievam, ir mūsu laiks. (Elīna Doze)

Dievs nevēlas, lai mūsdienās mēs pienestu dedzināmos upurus – Viņš vēlas, lai mēs paši Viņam būtu par upuri. Tas arī ir Dievam tīkamākais upuris. (Elizabete Zīlišķe)

Dievam vistīkamākais upuris ir paklausība Viņam, lai mēs paši esam kā tīkams upuris – ar savu dzīvi. (Andris Dekants)


Šķiet, ieskatu par to, kāds bija negaidītais eksāmens, jūs varējāt gūt. Tas mudina mūs padomāt, vai arī mēs būtu gatavi pārbaudījumam. Nevis šādam vai valsts dotam, bet gan Debesu valstības eksāmenam.Madara Jauģiete

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv