Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Nastu Nesējs


"Met savu nastu uz To Kungu; Viņš tevi uzturēs taisnu.."
(Ps 55,23)

Mīļie "Jēzus Draudzes Dzīves" lasītāji, neviens no mums nevar sacīt: "Es esmu pašpietiekams, man neviens nav vajadzīgs."

Mums ir vajadzīgi citi, lai kopā priecātos. Piedzīvot prieku ir iespējams tikai tad, ja ir kāds, kas priecājas līdzi. Mums ir vajadzīgi citi, lai ietu cauri dzīves grūtajiem brīžiem. Bēdas panest spējam tad, ja ir kādi, kas stiprina un atbalsta.

» Lasīt vairāk

Drauga plecs


Ir dažādas nastas – grēku, neticības, baiļu, šaubu nastas. Tās mums nav jānes un nav arī jāpalīdz citiem nest. Mēs, augstākais, varam padomdošanas sarunā ar cilvēku palīdzēt kopā ar Jēzu Kristu ieraudzīt šo nastu cēloni, lai Viņš no tā atbrīvotu, dziedinātu. Mums jāapzinās, ka neviens cilvēks, pat vislabākais padomdevējs, nespēj ielūkoties mūsu dvēselē tā, kā to spēj vienīgi Jēzus, jo Viņš mūs pazīst labāk nekā mēs paši sevi, un Viņš caur Svēto Garu ļoti smalkjūtīgi norāda uz nastu sakni. Nākamais sagatavota padomdevēja solis ir izšķirt un piedāvāt problēmas risinājumu: dažkārt būs vajadzīga saruna ar garīdznieku, dažkārt – psihoterapeita palīdzība, dažkārt – psihiatra.

» Lasīt vairāk

Kristū mēs esam…

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad kristīgas māmiņas no visas Latvijas pulcējās nometnē pie Usmas ezera, lai izbaudītu trīs miera, sadraudzības un pāri plūstošas Dieva svētības pilnas dienas, kas paliks atmiņā. Par spīti drūmajām laika prognozēm Dievs bija uzklausījis daudzu māmiņu un draugu lūgšanas un dāvāja mums patiesi brīnišķīgu laiku. Tikai otrdienas vakarā mūs apciemoja smalks lietutiņš, taču tajā brīdī nekādi netraucēja nometnes norisei. Prieks, saule un mīļums caurstrāvoja katru stundu, un tas laikam ir galvenais, kas atšķir šo nometni no citām. Rūpes, steiga un pienākumi šķita nemanāmi, un katra dalībniece – arī tās, kas vadīja nodarbības, – varēja justies lolota un mīlēta. Visām nometnes norisēm – Bībeles stundām, lekcijām, diskusijai, vakara pasākumiem – cauri vijās tēma “Kristū mēs esam…”.
» Lasīt vairāk

Palīdzēt profesionāli


Man vienmēr ir licies, ka lūgt palīdzību ir liela uzdrīkstēšanās un uzdrošināšanās. Tas nav tā kā veikalā, kad lūdzam pārdevējai nepieciešamo pārtikas produktu, tas nav arī tāpat kā piezvanīt draugam un pajautāt pēc kādas trūkstošas lietas. Vēl lielāka apņēmība nepieciešama, lai neaizvērtu acis, redzot kādu nonākam grūtībās, un sniegtu viņam palīdzību. Šoreiz saruna ar mācītāju ULDI JUMEJU, kuram sniegt palīdzību ir viņa tiešais darba uzdevums, jo ikdienā Jumeja kungs strādā par psihoterapeitu.

Ar mācītāju U. Jumeju sarunājās Linda Bagone 

» Lasīt vairāk

Negaidīti


Kāda vasaras jauniešu vakara tēma bija "Vai esi gatavs?". Kad jaunieši ieradās, viņiem nebija ne jausmas, ka tos sagaida pārbaudījums – eksāmens. Jā, tieši eksāmens, jo tas skolēniem un studentiem ir ļoti labi pazīstams pārbaudījuma veids, varbūt pat simbols pārbaudījumam. Jaunieši par to netika brīdināti, jo arī Dievs mūs pārbauda nebrīdinot un Tā Kunga stunda var pienākt kā zaglis naktī, tādēļ mums jābūt gataviem ik brīdi.
Bija sagatavotas īpašas eksāmenu lapas, turklāt katram tika piešķirts identifikācijas kods, ko darbā rakstīt sava vārda un uzvārda vietā. Eksāmena uzdevumu pamatā bija Dieva Vārds – to Rakstu vietu izpēte, kur runāts par pārbaudījumiem un ne tikai.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Kā mēs varam nest cita nastas?

» Lasīt vairāk

Informācija

» Lasīt vairāk

Dzimšanas dienas

» Lasīt vairāk

Pārliecība par uzvaru


"Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācieties no Manis.." (Mt 11,29)

"Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca.." (Ebr 12,6) Cik niecīga un neievērojama ir mūsu kurnēšana! Mūsu Kungs tikai sāk mūs vest uz vietu, kur mēs varētu būt ar Viņu sadraudzībā, bet tūlīt pat izdzird mūsu vaidēšanu: "Kungs, atļauj man būt tādam kā citi!" Jēzus mūs aicina nostāties Viņam blakus un paņemt viena jūga galu savās rokās, lai mēs varētu to vilkt kopīgi. Te ir noslēpums, kas ietverts Jēzus vārdos: "Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla." (Mt 11,30) Vai esi tik cieši salīdzinājies ar Kungu Jēzu šādā veidā? Ja tā, tad tu pateiksies Dievam, arī sajūtot spiedienu, ko rada Viņa roka pār tevi.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv