Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Paklausība


Vienas dienas apraksts

Ir piektdiena. No rīta domāju, vai paspēšu uz jauniešu vakaru, jo uzdevumu plāns sanācis tāds, ka vakars, šķiet, būs jākavē. Bet man ir jāpiedalās arī slavēšanā – nu, nevaru es taču kavēt! Saprotu, ka vienīgais veids, kā rīkoties, ir uzticēties Dievam un ļaut, lai Viņš vada. Tā arī notiek. Neticami un vienkārši – mēģinājums Mūzikas akadēmijā beidzas plkst. 19, un jau plkst.19.15, paspējusi izskriet cauri Centrālajai stacijai, esmu Elijas ielā 18. Sirdī ielīst prieks kā ikreiz, kad atrodos pie Jēzus baznīcas durvīm.
Esmu paspējusi, jaunieši tikai tagad pulcējas jauniešu galā, lai sāktu vakaru. Jauniešu vadītājs Ģirts ierosina vakaru veidot brīvākā gaisotnē. Sasēžamies aplī, nevis kā parasti rindās cits aiz cita. Re, kā! – nodomāju, lai arī jauniešu vakariem ir savs pamata veidols, kā tie notiek, tomēr katru reizi ir kādas nelielas atšķirības, kaut kas jauns vai citāds. Tas ik vakaram piešķir oriģinalitāti.

Sākam ar dziesmu – tāpat sēžot, un tad arī laiks tēmas apskatam. Šovakar runāsim (klausīsimies) par paklausību. Ģirts ir atradis vairākas Rakstu vietas par šo tēmu un dalās pārdomās.

Daudziem kristiešiem šķiet, ka pietiek ar to, ka viņi ir pateikuši Jēzum ″jā", tomēr tās vēl nav beigas, bet tikai sākums. Jaunas dzīves sākums. Un, ja esam nodevušies Jēzum, mums Viņam ir arī jāklausa. ″Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam – uz taisnību." (Rom 6,16)

Ir tāda jauniešu dziesma, kur piedziedājumā ir vārdi: ″Ko teiksi Tu, es darīšu." Tā ir šī paklausība. Cik daudz mēs esam gatavi uzticēties it visā un paklausīt?

Paklausot Dievam, mēs ik brīdi jo vairāk pārveidojamies līdzīgāki Viņam un saņemam arvien vairāk svētību, ko Viņš saviem bērniem mīlestībā sagatavojis.

Vakars beidzās ierasti – ar slavēšanu un sadraudzību. Un prieks par to, ka bijām tik kuplā skaitā.

"Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki,
bet nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās.″ (1Sam 15,22,23)

"Atdod man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu!″ (Ps 51,14)

Madara Jauģiete

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv