Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas


Ko mācāmies no Kristus Upurjēra?
Gatis Līdums, LU docents, attiecību konsultants
Ir grūti attiecināt vārdu "mācīties″, domājot par Kristu Upurjēru, jo, manuprāt, mēs neko nevaram iemācīties. Vārds ″upuris" mani uzrunā visskaudrāk – tas mani mudina darīt līdzīgi manu iespēju robežās. Runājot par tiem, kas mūs vajā, es vienmēr atceros kādas dziesmas vārdus: ″Un, svētot pacelt rokas Pret tiem, kas uzliek tev šīs mokas, Vai spēsi tu?"
Man tas lielais uzdevums ir, vai es spēju pacelt rokas svētībā pret tiem, kas mani vajā. Un man jāteic, ka lielākoties nespēju. Spēks Kristū Upurjērā ir tas, ka Viņš uzrunā un motivē, nevis māca.

Ruta Bambāne, attiecību konsultante

No Kristus Upurjēra mācāmies uzticību savam aicinājumam un Dievam, kas aicina. Tikai tas, kas sevī nes ķēnišķumu, var noliekties pie viszemākā un nekautrēties pasniegt roku ubagam. Attiecībās ar Dievu man tas palīdz apzināties, ka es vienmēr esmu Viņa rokās, no kurām mani neviens nevar izcelt un kurās es saņemu visu, kas vajadzīgs – aicinājumu, stiprinājumu un piepildījumu.

Marika Plaude, klientu konsultante

Vispirms Kristus Upurjērs atklāj mīlestību un pacietību jebkurā situācijā, lai panestu pārbaudījumus, kā arī paļāvību uz Dievu, māca uzticēties Viņam un nekad nekurnēt par Dieva lēmumiem.


Daniēls Godiņš, students

Kristus Upurjērs ir pilnīgs pretstats mūsu ikdienai. Pierodot pie ikdienas un tās steigas, ciešanu laikā mums jāmācās no tā visa atteikties, lai mēs saprastu Dieva Jēra patieso būtību. Ja mēs turpinām skriet, mēs to noklausāmies kā vienkāršu stāstu, neieliekot tajā savu sirdi.

 

Normunds Kirilko, datu analītiķis

Katram Jēzus Kristus upuris ir kā piemērs, un cilvēkam dzīvē ir jāmācās pārkāpt pāri tām īpašībām, kas traucē gan attiecībās ar cilvēkiem, gan ar Dievu. Tas attiecas, piemēram, uz lepnību, dusmām, aizvainojumu, nespēju piedot. Cilvēkam ir jāpiesit krustā savs es, jo tieši no lepnības rodas visas nelaimes pasaulē.

Sanita Stroža, skolniece

Kad bija ciešanas, Kristus paļāvās uz Tēvu, un to varam mācīties arī mēs. Attieksmē pret citiem cilvēkiem Kristus upuris atklāj, ka mēs netiekam vērtēti pēc ārējā un ka Dievs spēj piedot visiem uzreiz.

Intervēja Maija Vasara

 

 

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv