Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Grāmatas fragments


Kopā ar Jēru


Uzvaroša dzīve vai efektīva evaņģelizācija nav rezultāts tam, ka mēs kļūstam labāki vai smagi strādājam, bet tas vienkārši ir Svētā Gara auglis. Mēs esam aicināti nevis ražot šo augli, bet gan to vienkārši nest. Tas ir Dieva, ne mūsu auglis. Nav nekā svarīgāka par to, lai mēs nepārtraukti būtu piepildīti ar Svēto Garu vai, runājot tēlaini, lai ″Tā Kunga koki tiktu labi aplaistīti" – Viņa aplaistīti. (Ps 104,14)
Ja Jēzus asinis ir mūs šķīstījušas un mēs pazemīgi staigājam kopā ar Jēru, Gara klātnības un piepildījuma pazīme būs miers. Tai patiešām ir jābūt mūsu mērauklai visa mūsu ceļa garumā. ″Lai Kristus miers valda jūsu sirdīs." (Kol 3,15)

Vai mēs varētu no šodienas ļaut, lai mūsu dzīvi pārvalda debesu Balodis, Dieva miers, un ļaut, lai visu dienu Viņš ir mūsu tiesnesis? Tā darot, mēs konstatēsim, ka staigājam pastāvīgā grēkatziņā un lielā pazemībā. Tomēr tikai tā mēs nonāksim patiesā saskaņā ar Dieva Jēru un iepazīsim to uzvaru, kas vienīgā ir kaut kā vērta – uzvaru pašiem pār sevi.

Rojs Hesions. ″Golgātas ceļš"

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv