Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Paļaujoties uz Dievu

"Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību!″ (Atkl 5,12)

Palūkojieties uz Jēzu. Viņš stāv Ģenecaretes ezera krastā. Ļaudis bija sanākuši tik daudz, ka nebija vairs vietas. Jēzum vajadzēja kāpt laivā. Atirties mazliet no krasta. Un tad uzrunāt ļaudis. (Lk 5,1) Jēzus ir ļaužu apjūsmots un gaidīts. Jēzus ir populārs.

Bet tagad palūkosimies uz Jēzu citā Viņa dzīves brīdī. Apkārt nav vairs lielā ļaužu pūļa. Un, savus mācekļus uzlūkojis, Jēzus teic, ka arī viņi aizies, atstājot Viņu vienu. (Jņ 16,32) Tagad, Jēzu uzlūkojot, ļaudis dziļdomīgi klusē. Neuzkrītoši cits pēc cita aiziet.

» Lasīt vairāk

Dieva Jērs


Cik tas ir acīm redzams, ka Svētais Gars nāks pār mums un paliks uz mums vienīgi tad, ja mēs piekritīsim būt kā jēri ikreiz, kad Viņš mūs pārliecina par grēku! Nav nekā skaudrāka un pazemojošāka kā uzlūkot Jēru ceļā uz Golgātu mūsu dēļ un ieraudzīt, cik daudzkārt mēs neesam gribējuši darīt to pašu Viņa dēļ.

» Lasīt vairāk

Iziešana


Iziešana saistīta ar darbību. Tam mēs varam izsekot Israēla tautas dzīvē un ikviena indivīda gājumā. Dievs no savas puses dara racionāli neizskaidrojamas lietas, cilvēks no savas puses – uzticas tām un paklausa. Israēls no Ēģiptes verdzības iziet caur durvīm, kuru palodas slacītas nevainojama jēra asinīm. Tā ir viņu "glābšanas zīme″ no soda, "kas nomaitā″. (2Moz 2,13) To redzēja visa Ēģiptes zeme un faraons, kā Dievs sprieda savu tiesu un kā Israēls izgāja brīvībā un piedzima kā nācija. Tas ir lielākais notikums israēliešu vēstures gaitā.

» Lasīt vairāk

Manas un tavas robežas


Vai Dievam ir robežas? Izrādās, ka ir. Lai gan nav robežu Visuvarenā iespējām, ir robežas, ko Viņš nekad nepārkāpj, ko Viņš kā Radītājs ir noteicis. Robežas starp svētumu un grēku, starp Radītāju un radību, starp patiesību un meliem. Dievs respektē arī cilvēka robežas – mūsu teritorijā mums ir tiesības izvēlēties.

Māmiņu grupā todien bija neierasti daudz klausītāju, kad viesi no organizācijas “Jaunatne ar misiju” Larijs un Elsija Danhaueri stāstīja par robežām, par cilvēku attiecībām un stabilas personības audzināšanu ģimenē. Šāds skatījums uz attiecībām daudzām tiešām bija jaunums un pārsteidzoša vērtība, kas var palīdzēt pilnveidot attiecības ģimenē un ārpus tās pēc Dieva Vārda.

» Lasīt vairāk

Intervija ar Haraldu Bieti


... bet Jērs tos uzvarēs

Šonedēļ Ozianna! Slavēts, kas nāk Dieva Kunga vārdā! Un tomēr mēs Viņu nodosim. Viņu zākās, šaustīs un sitīs krustā. Šonedēļ pasaule satumsīs, mēs būsim satriekti un klusēsim. Vēl šonedēļ runāsim par Dieva Jēru, kas nes pasaules grēku. Lai nākamsvētdien būtu augšāmcelti kopā ar Kristu.

Ar HARALDU BIETI sarunājās Valda Zvaigzne

» Lasīt vairāk

Paklausība


Vienas dienas apraksts

Ir piektdiena. No rīta domāju, vai paspēšu uz jauniešu vakaru, jo uzdevumu plāns sanācis tāds, ka vakars, šķiet, būs jākavē. Bet man ir jāpiedalās arī slavēšanā – nu, nevaru es taču kavēt! Saprotu, ka vienīgais veids, kā rīkoties, ir uzticēties Dievam un ļaut, lai Viņš vada. Tā arī notiek. Neticami un vienkārši – mēģinājums Mūzikas akadēmijā beidzas plkst. 19, un jau plkst.19.15, paspējusi izskriet cauri Centrālajai stacijai, esmu Elijas ielā 18. Sirdī ielīst prieks kā ikreiz, kad atrodos pie Jēzus baznīcas durvīm.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas


Ko mācāmies no Kristus Upurjēra?

» Lasīt vairāk

Informācija

» Lasīt vairāk

Grāmatas fragments


Kopā ar Jēru


Uzvaroša dzīve vai efektīva evaņģelizācija nav rezultāts tam, ka mēs kļūstam labāki vai smagi strādājam, bet tas vienkārši ir Svētā Gara auglis. Mēs esam aicināti nevis ražot šo augli, bet gan to vienkārši nest. Tas ir Dieva, ne mūsu auglis. Nav nekā svarīgāka par to, lai mēs nepārtraukti būtu piepildīti ar Svēto Garu vai, runājot tēlaini, lai ″Tā Kunga koki tiktu labi aplaistīti" – Viņa aplaistīti. (Ps 104,14)
» Lasīt vairāk

Dzimšanas dienas aprīlī

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv