Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Radīt, lai pagodinātu


Dievs mums ir dāvinājis spēju ieraudzīt skaisto un par to priecāties.

Braucot pa Latvijas ceļiem kopā ar manu sievu Ruti un bērniem, bieži esam izteikuši  viens otram sajūsmu par to, cik mūsu zeme ir skaista. Dažreiz esmu domājis, ja es būtu gleznotājs, šīs skaistās ainavas katrā ziņā censtos pārcelt uz audekla. Gleznotāja talanta man nav, bet ir jauki, ka ir cilvēki, kuriem Dievs šo talantu ir devis, un turklāt viņi to rūpīgi ir izkopuši, mācoties mākslas skolās. Mēs esam pateicīgi Dievam, ka ir šādi ļaudis, kuri ne tikai redz skaisto, bet arī spēj šo skaisto izcelt, parādīt mākslas darbos tik uzrunājoši, spilgti, ka tas dziļi skar un uzrunā daudzus. Šos cilvēkus saucam par māksliniekiem. Zinām, ka šajā vārdā ″mākslinieks" ir ietilpināmi daudzi citi vārdi – gleznotājs, tēlnieks, mūziķis, rakstnieks, dzejnieks un vēl citi.
Domājot par kristietības vēsturi, arī šodienu, tā nav iedomājama bez mākslas klātbūtnes. Ieejot ikvienā dievnamā, sastopamies ar mākslas darbu klātbūtni, kas, kā mēs ceram, radīti, lai pagodinātu Dievu, visu lietu Radītāju. Šo mākslu, kas ir īpaši kopā saaugusi ar reliģiju vai arī kristīgo ticību, tagad mēdz saukt arī par sakrālo māksla vai kristīgo mākslu. Man gan šķiet, ka ir grūti novilkt robežu, kur beidzas māksla un kur sākas sakrāla māksla. Vienīgi varbūt to mākslu, kur Bībeles vēsts tiek ļoti tieši izpausta kādā mākslas darbā, varētu saukt par sakrālu mākslu. Citādi, šķiet, ikkatrs mākslas darbs, kas izceļ Dieva radības skaistumu, ir pietiekami vērtīgs, lai ar to pagodinātu Radītāju.

Šī izdevuma īpašā tēma ir kristietības un mākslas savstarpējā saistība. Mēs noteikti varēsim uzzināt ko jaunu, interesantu par to. Arī mūsu dievnama celtne ir tāda, kurā mākslas klātbūtne ir skatāma un izbaudāma.

Beigās tomēr vēlos izteikt arī mazu atgādinājumu – lai Dievs mūs sarga no tā, ka mēs sāktu dievināt mākslu pašu vai arī māksliniekus. Vienīgi Dievs ir slavas un pielūgsmes cienīgs. No Bībeles zinām, ka ir iespējams izliet arī zelta teļu un to sākt pielūgt. Zelta teļš arī bija mākslas darbs, bet, ja to sāk pielūgt, tas ir kļuvis par elku.

Un no elku pielūgšanas Dievs lai mūs sargā. Vienīgi Trīsvienīgajam Dievam lai gods!

Svētību un mieru vēlot – mācītājs Erberts Bikše

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv