Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Radīt un saņemt


Jau Vecajā Derībā redzam, ka Israēla tautas dievkalpojumos māksliniekam bija svarīga vieta Saiešanas telts un Tempļa veidošanā. Tas Kungs aicināja māksliniekus un "pildīja ar Dieva Garu″. (2Moz 35, 31) Tā tas ir arī šodien.
Vispirms mākslinieks atspoguļo Dievu kā Radītāju. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības un tādēļ spējam radīt. Keits Millers raksta: ".. es ticu, ka kristietība ir atklājusi Dievu vairāk kā dzīvu un radošu mākslinieku nekā filozofu vai teologu.″ Būtībā mākslinieks radot slavē Dievu un priecājas Viņā par šo Viņa doto dāvanu. Gan radot, gan baudot mākslu, mēs tiekam pacelti tuvāk Dievam. Un pašā radīšanas brīdī jau ir klāt Dieva Gars. Tad mākslinieks piedzīvo jau šeit virs zemes kaut ko no Debesu svētlaimes, brīvības un viegluma. Ja mākslas darbs tā arī uzrunā pārējos, tas ir veicis savu uzdevumu, tas ir apliecinājis Evaņģēliju.

Daudzi zinās, ka morāviešu brāļu draudzes vadītājs grāfs fon Cincendorfs atgriezās pie Dieva, muzejā veroties gleznā, kas attēlo ērkšķiem kronētu Kristu. Zem gleznas bija uzraksts: „Es esmu tevis dēļ izdarījis visu. Ko tu esi darījis Manis dēļ?” Krustā sistā Kristus priekšā Dieva Gars uzrunāja viņu, un no tās dienas Nikolasam fon Cincendorfam bija salauzta un izmainīta sirds. Mākslinieks pauž patiesību. Rakstniece Dorotija Seijere saka: "Kas ir pareiza patiesība, ir pareiza māksla, un es varu apliecināt, ka nekad neesmu sapratusi, ka mākslas patiesība atšķirtos no teoloģiskās patiesības.″ Patiesība nāk no Dieva. Lai Viņš mums palīdz to apliecināt un saņemt.

Redaktore Milda Klampe

Ak, Dievs, Tu esi dzīvība, gudrība, patiesība, labums un svētums, mūžīgais un vienīgi patiesais labums! Ar pateicību atzīstu, ka Tu esi radījis mani pēc tavas līdzības, lai es varu vērst visas savas domas uz Tevi un Tevi mīlēt. Kungs, māci man Tevi pareizi atzīt, lai es Tevi varētu vairāk un vairāk mīlēt un priecāties par Tevi kā par savu īpašumu. Un, tā kā šinī zemes dzīvē nevaru pilnīgi iegūt šo svētību, palīdzi, kaut tā man kļūtu par daļu arvien vairāk, līdz to pilnīgi sasniegšu nākamā dzīvē. Dod, ka mana mīlestība pret Tevi šeit augtu un tur sasniegtu pilnību; ka mans prieks šeit būtu liels cerībā un tur skatīšanā būtu pilnīgs. Āmen.

Anselms (1033–1109)

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv