Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Reformācija vēsturē un Baznīcā šodien


Ar reformu mēs parasti saprotam kādas pārmaiņas. Ar reformāciju savukārt parasti saistām Baznīcas vēsturē notikušās reformas, kuru priekšgalā stāvēja M. Luters. Reforma vienmēr ir apzināts solis, kur ir skaidrs mērķis un virziens. Tās ir pārmaiņas, kuras tiek veiktas mērķtiecīgi un apzināti.
M. Lutera mērķis bija atgriezt Baznīcu pie skaidrās Evaņģēlija vēsts par pestīšanu Kristus nopelnā. Mēs bieži esam dzirdējuši, ka Luters nebūt nevēlējās šķelt Baznīcu vai radīt jaunu. Luters vēlējās, ka Baznīca atgrieztos pie sākotnējiem avotiem, no kuriem arī tad tā smeltu savu dogmatiku – atbildes uz ētikas, dabas u. c. jautājumiem.

Tomēr ne visas reformas noris pēc sākotnējā plāna. Mēs sakām ″Dieva ceļi ir neizdibināmi", un Dieva bērniem vienmēr ir jābūt gataviem pamest savus ceļus un iet Dieva ceļus. Ne katra cilvēku iecerēta reforma ir arī Dieva iecerēta un svētīta. Ne katrs labs mērķis ir Dieva mērķis. To ir vērts atcerēties un īpaši šodien.

Baznīca šobrīd atrodas lielu pārmaiņu laikā. Baznīca visā pasaulē piedzīvo reformas un, reformas vienmēr ir apzinātas. Kādi piemēri šīm lielajām pārmaiņām ir homoseksuālo minoritāšu prasības un tiekšanās iegūt Baznīcas svētību. Tāds ir arī jautājums par sievietes vietu Baznīcā un tik ļoti apnikušais jautājums par ordināciju. Arī šajā jautājumā Eiropa, īpaši Skandināvijas valstu baznīcas ir kļuvušas par upuri lielām reformām (mērķtiecīgām un apzinātām), kuru pamatā nav jautājums par Bībeles skaidrojumu un izpratni, bet gan feministisku organizāciju vēlmi gūt uzvaru visās sabiedrības grupās, arī starp kristiešiem Baznīcā. Baznīcā mēs varam labi novērot arī dažādu garīgu vēju ietekmi. Mūsu dievkalpojumi iegūst nereti dažādas nokrāsas. Ir kādas lietas mūsu ticības dzīvē, kuras mēs izceļam vairāk par citām un īpaši uzsveram. Tās mēs arī cenšamies izcelt mūsu draudzēs un baznīcās. Tās ir apzinātas reformas, lai ienestu Baznīcā kādas jaunas vēsmas.

Kā Baznīcai mums vienmēr jābūt atvērtiem reformām, kuras mūsu skatu vērš uz Kristu, kuras atgriež mūs pie Bībeles skaidrās mācības. Bet šobrīd mēs jo īpaši esam pakļauti reformām no pasaules. Mūsu laika gars vēlas diktēt noteikumus Baznīcai. Mūsu uzdevums šajā laikā ir katru šādu reformu likt Bībeles gaismā un pakļaut tās bezkompromisu pārbaudei. Un tas nav tikai Baznīcas vai bīskapu uzdevums, bet gan ikviena Dieva bērna uzdevums, jo reformas iekļūst Baznīcā un īstenojas tieši caur mums – tevi un mani.

Tādēļ es vēlētos mums visiem mūsu draudzē vēlēt skaidru prātu šajā sarežģītajā laikā un skaidru skatu uz Kristu. Paliksim kopīgi Dieva Vārda gaismā.

Ģirts Prāmnieks

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv