Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mazās intervijas


Skaidrīte Pedole, pensionāre

Es noteikti tiem ticu un uz tiem paļaujos. Es paļaujos un esmu gatava, ka reiz tie visi piepildīsies, proti, ka mēs visi būsim Dieva bērni, ka mūsos izzudīs naids, ka mēs visi būsim vienādi un mūsos būs mīlestība. Pravietojumi dod cerību, ka būs cita dzīve, kura nepazīst ļaunuma. Es ticu, ka dvēsele ir nemirstīga un ka reiz visi dzīvos mīlestībā, jo ar tādām domām ir vieglāk dzīvot. Mīlestība, ko saņemu no citiem, dara mani neizsakāmi laimīgu.

Inta Zerofima, sētniece

Bībeles pravietojumus es mācos praktiski izmantot ikdienas dzīvē ar lūgšanām, pateicībām, jo no tā visa es smeļos spēku un uzticību Dievam. Tas dod arī paļaušanos uz Viņu grūtos brīžos, kā arī sniedz mieru manai dvēselei.  Īpaši ticības dzīvē man palīdz Dieva apsolījums, ka nāks Kristus un tad visu, kas ir tagad, varēs redzēt savādākā gaismā.

Aija Zandere, bibliotekāre

Šie pravietojumi palīdz uzticēties Bībelei – Dieva Vārdam. Tie pierāda, ka piepildās tas, ko Dievs saka, īpaši jūtams tas ir šaubu brīžos. Kristus apsolījums, ka Viņš būs ar mums līdz pasaules galam, stiprina tad, kad šķiet, ka esi palicis viens pats ar savām rūpēm.

Madara Migale, studente

Pravietojumiem noteikti ir nozīme kā stiprinājumam, jo tad es zinu, ko Dievs ir apsolījis, un man ir vieglāk uz to paļauties. Pravietojumi Bībelē ir kā piemērs un garants, ka Dievs piepildīs apsolīto arī manā dzīvē.

Aivars Cīrulis, vadošo klientu vadītājs “Hanzas maiznīcā”

Esmu iesācējs, jo Bībeli tikai iepzīstu, tāpēc nozīme ir visam. Pravietojumi rāda, ka Bībele ir patiesība. Jāņa Atklāsmes grāmatā norādes uz pēdējo laiku tuvošanos liek aizdomāties, ka mēs tiešām dzīvojam tādos laikos un ka tagad viss ir Dieva rokās. Jēzus pravietoja visu laiku, un man tas dod stiprinājumu un drošību.

Igors Lūsis, inženieris

Bībeles pravietojumi man ir zināmi, taču lasot es tos uztveru globāli, nesaistot konkrēti ar savu dzīvi. Tie attiecas uz cilvēci kopumā. Katram laika posmam ir savi pravietojumi, tie vienmēr piepildās, un tiem ir liela nozīme.

Šodien viens mums nozīmīgs pravietojums ir par laika zīmēm: nekas vairs nav tāds kā agrāk. Gan cilvēku attiecības, uzskati, pat sniegs nav tāds kā agrāk. Pēc visa, ko redzam, var manīt, ka pasaules gals nav tālu. Arī Bībeles skatījumi tagad ir dažādi un izkropļotāki. Kādreiz Bībelei bija viens konteksts, kurā cilvēki dzīvoja; tagad ir vairāki redzējumi un daudz dažādu skaidrojumu un viedokļu par vienu Bībeles vēsti. Līdz ar to nekristietim grūtāk orientēties un atrast ceļu pie Dieva – jo postmodernajā pasaulē katrs savu domu un argumentu uzskata par pareizo.


Intervēja Maija Vasara un Anda Miķelsone
Foto Jānis Miķelsons

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv