jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Mīlestības dāvana


Šajā izdevuma numurā īpaši tiks runāts par ziedošanas svētību.

Savas īsās pārdomas par ziedošanu iesākšu ar mazu humoru. Jūs jau noteikti būsiet dzirdējuši, ka skoti ir ne pārāk devīgi ļaudis. Lūk, trīs skoti sēž vienā baznīcas solā. Dziesmas laikā tiek vākts ziedojums. Kolektes trauks tuvojas. Pēkšņi viens no skotiem krīt ģībonī. Abi pārējie tūlīt gatavi palīdzēt, paceļ viņu un steigšus iznes ārā. Komentārs pie šīs mazās anekdotes ir šāds – skopums dara atjautīgu.
» Lasīt vairāk

Iepazīstot Latviju un citam citu


Jau otro gadu mūsu draudzē tiek rīkots riteņbrauciens, kas nu jau kļuvis par mūsu draudzes “piedzīvojumu nodaļas” neatņemamu sastāvdaļu. Šī gada brauciens paliks atmiņā visiem, kas tajā piedalījās.

» Lasīt vairāk

Jauns gads jauniešu dzīvē


Ir atkal sācies kas jauns – skolēniem un studentiem tas ir jaunais mācību gads. Vairākumam pilns pārmaiņu un rosības, citam viss pa vecam.

» Lasīt vairāk

Pateicība


Kad visas pasaules cilvēki sagaida jaunu gadu, viņi svin svētkus, domās ar sevi vai ar citiem daloties aizgājušā gada sasniegumos un varbūt arī neveiksmēs. Un vienmēr rodas vēlēšanās pateikties par paveikto, sasniegto...

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas - Ko Tu domā par desmito tiesu?


» Lasīt vairāk

Intervija ar Jāni un Andu Miķelsoniem


Par desmitās tiesas svētību

Klāt Pļaujas svētki – laiks, lai pateiktos Dievam par it visu, ko ar Viņa palīdzību esam ieguvuši un sakrājuši tik daudz, lai pietiktu pašiem un vēl paliktu pāri, ko dalīt ar citiem. Par saņemšanas un došanas prieku šodien mūsu saruna ar JĀNI un ANDU MIĶELSONIEM.

» Lasīt vairāk

Pļauja Mūžībai


Pļaujas svētki. Tie ir svētki, lai pateiktos un atcerētos.

Pateiktos Dievam par Viņa gādību – gan garīgajā, gan laicīgajā izpausmē. Jo, ja nav Kristus klātesamības visā, ko darām, nav arī Dieva svētības. Tad pat pie bagātīgi klāta galda un pārticīgā dzīvē varam justies kā pēdējie nabagi. Tad uz mums var attiecināt Kristus sacītos vārdus Lāodiķejas draudzei: “Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails.” (Atkl 3,17) Šie vārdi runā par lepnību. Un, kur ir lepnība, tur nav Kristus. Kur ir lepnība, tur ir aklums un neiecietība pret savu līdzcilvēku un draudzi. Vai tu dalies Dieva dāvātajā ar citiem? Vai tu ziedo savas draudzes jeb Dieva Valstības darbam? Ne tikai Pļaujas svētkos, bet katru svētdienu, kad tu tiec garīgi stiprināts.
» Lasīt vairāk

Svētrunu konspekti


Cilvēks domā – Dievs dara

“Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu.” (Sak 16,9)

Ne vien par tāliem dzīves mērķiem, bet katru rītu un vakaru domājam, ko darīsim šodien un ko darīsim rīt. Tā ir radības kroņa priekšrocība.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv