jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Vecais un jaunais


Domājot par veco un jauno cilvēku, nāk prātā jūdu valdības vīra Nikodēma jautājums Kristum: ″Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams?″ Citiem vārdiem: vai cilvēks var piedzimt otrreiz? Un Kristus atbild: ″.. ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā. (..) tev jāpiedzimst no augšienes.″ (Jņ 3,4,5,7) Kamēr mūsu skatiens ir pievērsts sev, mēs to nevarēsim saprast. Piedzimt no augšienes – tas nozīmē ieraudzīt ticībā Kristus krusta darbu priekš mums un pieņemt šo Dieva mīlestību. Tad mūsos sāk dzīvot Kristus, jo esam atdzimuši Garā, lai ″dzīvotu atjaunotā dzīvē″. (Rm 6,4) Kas ir šī atjaunotā dzīve?
Apustulis Pāvils mudina, ″ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas .. iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā″. (Ef 4,17, 22–24) Mums katram sevī ir kaut kas jāatmet no vecā cilvēka. Tajā iemājo ″dusmas, ātrsirdība, ļaunprātība, zaimi un nekaunīgas runas″ (Kol 3,8), un gan jau vēl varam papildināt šo sarakstu ar mums zināmām negācijām. Bet ko sevī ietver jaunais cilvēks?″ Tad nu kā Dieva izredzētie .. tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.″ (Kol 3, 12–13)

Vecā cilvēka atmešana un jaunā apģērbšana notiek visas dzīves garumā. Bet tā nenotiek mūsu spēkā. Uz Nikodēma jautājumu: ″Kā tas var notikt?″ – var atbildēt ar apustuļa Pāvila vārdiem:″.. ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit.″ (Rm 8,13)

Redaktore Milda Klampe

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv