jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Ejot uz mērķi


No 19. oktobra līdz 7. decembrim mūsu draudzē notika garīgās izaugsmes kurss "Ejot uz mērķi", ko vadīja evaņģēliste Milda Klampe.
Kursā tika ietvertas šādas daļas:
1) kādēļ es dzīvoju virs zemes
2) pielūgsme: tu esi radīts par prieku Dievam
3) sadraudzība: tu esi radīts Dieva ģimenei
4) pieaugšana: tu esi radīts, lai kļūtu līdzīgs Kristum
5) kalpošana: tu esi radīts, lai kalpotu Dievam
6) evaņģelizācija: tu esi radīts noteiktam uzdevumam

7. decembrī pulcējāmies, lai svinētu sadraudzību un pārrunātu, ko esam ieguvuši un kā nepārtraukt savstarpējās attiecības turpmāk. Bija sagatavota arī anketa, uz  jautājumiem bija iespēja atbildēt visiem kursantiem. Piedāvājam iepazīties ar dažām atbildēm.

Ko ieguvāt šajā kursā?

Ieviņa Simsone-Rumpe:  – Ieguvu stiprāku ticību, paļāvību, līdzsvarotību, mieru sirdī, kā arī jaunus draugus. Kursa beigās mēs visi ļoti sadraudzējāmies un arī iepazinām caur Kristu viens otru tuvāk. Sapratu, ka vēlos mūžīgi kalpot Tam Kungam un caur Kristu sniegt palīdzību grūtībās nonākušajiem, kā arī liecināt par Kristu.

Sarmīte Binovska: – Nostiprināju ticību Kristum. Ieguvu jaunus brāļus un māsas Kristū un pārliecību, ka ceļš, kuru eju, ir vienīgais un pareizais.

Beāte Māliņa: – Guvu sirdsmieru un dzīves jēgu.

Aija Zandere: – Pleca sajūtu ar citiem brāļiem un māsām.

Inta Zandersone: – Guvu ticību tam, ka joprojām varu būt draudzē, kā arī saņēmu pašapziņu, ka varu uzrunāt tos cilvēkus, kuri izjūt nepatiku pret citādi domājošiem.

Valdis Ivsiņš: – Sapratu, ka Dievs mīl katru cilvēku un ka mums ir jābūt mīlestībā izpalīdzīgiem vienam pret otru, un dzīves mērķi, gatavojot sevi Dieva valstībai.

Ainārs Rumpis: – Bija patiess prieks iepazīt citus draudzes locekļus un kopīgi augt ticībā. Piedzīvoju, ka Dieva Vārds mani uzrunā arvien dziļāk.

Vai jūsu dzīvē ir kaut kas būtiski mainījies?

Sarmīte Binovska: – Visa dzīve ir būtiski mainījusies. Varu runāt par Kristu ārpus draudzes, liecināt par Kristus darbu savā dzīvē.

Ieviņa Simsone-Rumpe: – Visvairāk izmaiņu esmu izjutusi savā ģimenē. Lasot Dieva Vārdu un to savstarpēji pārrunājot, mūsu attiecības ir daudz labākas.

Gunta Zemitāne: – Esmu garīgi pacilāta, vēlos garīgi pieaugt un iesaistīties kādā kalpošanā draudzē.

Inta Zandersone: – Esmu ceļā uz ticību draudzes nepieciešamībai un sadraudzībai.

Ausma Olande: – Esmu sākusi katru dienu pielūgt Dievu un jūtu Dieva svētību vairāk nekā pirms kursa apmeklēšanas.

Ainārs Rumpis: – Dzīve jūtami virzās pa šauro taku kalnā, un zem katra soļa jūtams stingrs pamats. Šis kurss ļoti svētīgi mani ievirza nākotnes kalpošanas darbā Jēzus draudzē.

Valdis Ivsiņš: – Dieva pielūgsme mani ir vedusi pie ticības patiesības, garīgās patstāvības un šīs dzīves izvērtēšanas.

Vēl, atbildot uz jautājumu, kāda nozīme bija mazajai grupiņai, vairāki cilvēki atbildēja, ka tajā piedzīvojuši sadraudzību, uzticēšanos, savu sāpju un pateicību izteikšanu, kā arī aizlūgšanas vienam par otru, augšanu kā stiprā ģimenē, kur, nekaunoties par savu nezināšanu, var uzdot jautājumus par nesaprotamo. Vēlme ir arī turpmāk nezaudēt savstarpējo kontaktu, kas ir tik svarīgi izaugsmei.

Vai jums ir kāda īpaša liecība par piedzīvoto kursa laikā?

Drosma Ziemele: – Tā kā esmu nesen atradusi ceļu pie Dieva, tad daudz ko man nozīmēja lūgšanas. Tagad arī pati mācos no sirds lūgt Dievu. Ticu Dieva spēkam savā dzīvē un ka mans dēls tiks dziedināts no alkohola un atvērs sirdi Dieva mīlestībai.

Ieviņa Simsone-Rumpe: – Kursa laikā piedzīvoju, ka, ja tu tiecies tuvāk Dievam, tad arī velns vairāk iejaucas, bet Dieva spēks ir pārāks par to.

Gunta Zemitāne: – Sapratu, ka cilvēks nevar pārtikt no maizes vien, vajadzīga garīgā maize. Tas mani uzmundrināja un deva garīgu spēku.

Aija Zandere: – Zinu, ka Dievs uzklausa mūsu vadītājas lūgšanas un tajās jomās dzīvē vienmēr kaut kas mainās.

Laila Cildermane: – Atgriezās prieks un vēlme darboties.

Beāte Māliņa: – Dievs radīja manī cerību.

Gandrīz katrs grupas dalībnieks minēja kādu cilvēku vai pat vairākus, kurus nākotnē varētu uzaicināt uz atkārtotu šādu kursu. Tas, protams, iepriecina. Bet pāri visam lai pateicība Dievam par Viņa Vārdu un Viņa Gara klātbūtni šajā kursā.

Milda Klampe, Anda Miķelsone

« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv