jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Izdzīvot jauno


″.. novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.″ (Kol 3,9,10)

Sirsnīgs sveiciens visiem "Jēzus draudzes dzīves" lasītājiem!

» Lasīt vairāk

Vecais un jaunais


Domājot par veco un jauno cilvēku, nāk prātā jūdu valdības vīra Nikodēma jautājums Kristum: ″Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams?″ Citiem vārdiem: vai cilvēks var piedzimt otrreiz? Un Kristus atbild: ″.. ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā. (..) tev jāpiedzimst no augšienes.″ (Jņ 3,4,5,7) Kamēr mūsu skatiens ir pievērsts sev, mēs to nevarēsim saprast. Piedzimt no augšienes – tas nozīmē ieraudzīt ticībā Kristus krusta darbu priekš mums un pieņemt šo Dieva mīlestību. Tad mūsos sāk dzīvot Kristus, jo esam atdzimuši Garā, lai ″dzīvotu atjaunotā dzīvē″. (Rm 6,4) Kas ir šī atjaunotā dzīve?

» Lasīt vairāk

Ejot uz mērķi


No 19. oktobra līdz 7. decembrim mūsu draudzē notika garīgās izaugsmes kurss "Ejot uz mērķi", ko vadīja evaņģēliste Milda Klampe.

» Lasīt vairāk

Ir vecais prom, viss kļuvis jauns


Daudz laimes Jaunajā gadā! To vēlam gan vecam, gan jaunam cilvēkam. Mūsu pirmā saruna 2006. gadā ar draudzes pērminderi ALDI RUBENI par to, kā mēs jebkurā vecumā – jauni, vidēja gadagājuma un pat krietni gados – varam uzģērbt jauno cilvēku, kļūt atjaunoti savā sirdsprātā un būt laimīgi.

» Lasīt vairāk

1+1=1


Gandrīz divdesmit jauni pāri – gan Jēzus draudzes, gan citu draudžu pārstāvji, no kuriem lielākā daļa bija saistīti laulības saitēm, 3. decembrī tikās Jēzus baznīcas jauniešu telpās, kur notika pirmais Jēzus draudzes jauno ģimeņu vakars.

» Lasīt vairāk

Uz robežas starp veco un jauno

Nu re! – gads ir noslēdzies. Pagājušā gada beigas – mums bija kā sākums... ar Adventes laiku, ar Kristus dzimšanas svētkiem. Sākums pilns ar mandarīnu un piparkūku smaržu, ar lēni krītošu sniegpārslu mieru un ar neizsīkstošu prieku par to, ka mums ir dots Glābējs.

» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Vai tu atceries sevi kā veco cilvēku?

» Lasīt vairāk

Kur ir tava sirds?


Tas, kā cilvēks rīkojas daudzās situācijās, kā reaģē un attiecas pret dažādām lietām, lielā mērā ir atkarīgs no uzskatu sistēmas, kāda valda cilvēku grupā, kurai cilvēks ir piederīgs. Cilvēks tiecas rīkoties saskaņā ar tādu rīcību, kādu no viņa sagaida viņa piederīgie – lielākoties draugi un bieži vien arī vecāki.

» Lasīt vairāk

Gaidīšanas iekšskats


"Ja tu, piemēram, nāc pulksten četros pēcpusdienā, tad es jau no trim sākšu justies laimīga. Jo tuvāk nāks norunātā stunda, jo laimīgāka es būšu. Pulksten četros es jau sākšu bažīties un uztraukties, jo būšu atklājusi laimes vērtību! Bet, ja tu nāksi vienalga, kad, es nezināšu, cikos savā sirdī sākt gatavoties." Antuāna de Sent-Ekziperī stāstā, kas kļuvis par neatņemamu kultūras sastāvdaļu, runā par gaidīšanas virmuli; kņadu, kad domas pārtop gaidās un tad atkal domās. Autors runā par sajūtām, kas stāv tuvu nemieram, satraukumam. Tas nav tāds nemiers, kāds rodas, sēžot zobārsta krēslā un pētot ārsta sagatavošanās rituālu, bet gan līdzīgs tādam, kāds rodas līgavainim pie altāra gaidot līgavas parādīšanos. Tur taču jābūt bažām un uztraukumam, kas savijas ar nepacietīgu laimi?! De Sent-Ekziperī vārdi apraksta svētlaimīgu gaidīšanu.
» Lasīt vairāk

Informācija

» Lasīt vairāk

Atmiņas par pagātni un vēlējumi nākotnei


Jauniešu darbs arvien attīstās, pateicoties Dieva neizmērojamajai žēlastībai un jauniešiem, kas satvēruši patieso Vēsti, to ne tikai patur sevī, bet dalās arī ar pārējiem. Tāpēc šajā Ziemassvētku draudzes izdevumā jauniešu vadītāji kavējas atmiņās par viņu personiskajiem pārdzīvojumiem jauniešu vakaros visa gada garumā un izsaka savus vēlējumus arī jums.
» Lasīt vairāk

Mazās intervijas: Vai tu jau gaidi Ziemassvētkus?

» Lasīt vairāk

..un tava gaidīšana tevi nevils (Sal.p.23, 18)


Tuvojas Ziemassvētki. Un "katru gad' no jauna" mēs tos gaidām, gatavojamies tiem un priecājamies, ka Kristus ļaužu sirdīs dzimst, lai darītu mūs drošus un laimīgus – draudzi, ģimeni un katru atsevišķi. Kristus piedzimšanu svētkus un jaunas dzīvības nākšanu pasaulē gaida arī LELDE un IVARS KUPČI.

Ar Leldi un Ivaru Kupčiem tikās Valda Zvaigzne

» Lasīt vairāk

"Rokas"


"Un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs ir mīlējis un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu." (Ef 5,2)

Oktobra beigās mūsu dievnamā aicinājām uz sadraudzību rudenī dzimušos draudzes seniorus. Klausoties bērnu atskaņoto mūziku un Maijas Vasaras esejas, kavējāmies savās pārdomās par upurēšanos un tās daudzveidību. Kā ierosinājumu šīm pārdomām lasījām kādu vēsturisku atgadījumu. Šo stāstu varat izlasīt arī jūs. Varbūt arī jums radīsies kādas vērtīgas atziņas šajā Adventes laikā.

Gaišas pārdomas vēlot – jūsu Līvija un Jolanta

» Lasīt vairāk

Liecība. Lūgšanas spēks


Jau kādus divus gadus jūtu ļoti lielu nepatiku pret darāmo darbu (esmu 15 gadus galvenā grāmatvede). Kad jāiet uz darbu, nevaru piecelties, kad jālasa likumi, citas domas uzreiz gūst virsroku. Bet bija viens bet… Tas bija dzīvokļa kredīts un meitas Lindas studiju maksa, nerunājot par īri un visiem tik zināmo iztiku. Esmu savā nepatikā pret darbu dalījusies gan ar draugiem (tie sen teica, ka man nepieciešams cits darbs, bet, saprotot manu finansiālo situāciju, vēlēja izturēt), gan arī ar vienu ļoti labu palīgu garīgajos jautājumos – mācītāju U. Jumeju, kas tiekoties teica: “Skaties, kā laukā – uz vagas galu, tas drīz beigsies.”
» Lasīt vairāk

Augustīna lūgšana

» Lasīt vairāk

Gaidu laiks


Ir pagājuši divi gadi, kopš “Jēzus Draudzes Dzīve” iznāk tagadējā vizuālajā un saturiskajā veidolā. Pateicos Dievam, ka Viņš visu laiku ir vadījis mūs šajā darbā. Pateicos arī izdevuma radošajai grupai, kas darbojas tikpat entuziastiski kā sākumā. Novēlu arī turpmāk katram saņemt Dieva gudrību šajā kalpošanā. Un ceru, ka ikviens izdevums tiek gaidīts arī draudzē. Paldies tiem draudzes locekļiem, kas to ir apliecinājuši gan rakstiski, gan mutiski. Izdevums tiešām ir domāts ikvienam, lai to celtu ticībā, dalītu līdzi savus garīgos piedzīvojumus un informētu par norisēm mūsu draudzē.
» Lasīt vairāk

Gaismas nākšana


Mīļie draugi,

ir klāt Adventes un Ziemassvētku laiks. Šis laiks man īpaši liek domāt par vienu vārdu, un šis vārds ir – gaisma. Man šķiet, ka Adventes un Ziemassvētku laiku varētu nosaukt arī tā – pieaugošas gaismas laiks. Kas ir šī gaisma? Tā ir Kristus nākšana pie mums.

Vispirms tā sāk spīdēt Vecās Derības laika pravietojumos par Pestītāju, kura nākšana tiek gaidīta. Tad tā atmirdz pār Betlēmes laukiem eņģeļu paustajā vēstī: "Jums šodien Pestītājs dzimis..", un turpina mirdzēt Kristus zemes dzīves laikā. Mums tagad šī gaisma spoži spīd Dieva Vārda un Sakramentu dārgajās dāvanās, ar kurām Kristus nāk tik tuvu pie mums. Un beidzot, būs diena, kurā šī gaisma atspīdēs pilnīgā spožumā, Kristum atnākot Viņa mūžīgajā godībā.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv