Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Augšāmcelšanās stāsts. Ilnas liecība.
Augšāmcelšanās stāsts. Ilnas liecība.

Mans augšāmcelšanās stāsts ir ļoti spēcīga liecība par patiesu Dieva eksistenci un klātesamību. Kopš esmu piedzīvojusi šo brīnumu, vienmēr saku: „Dievs ir reāls, un es par to nekad nešaubīšos.” 

Stāsts sākās ar mūsu laulībām, pēc kurām mums ar vīru uzreiz pieteicās bērniņš. Šis gaidīšanas stāsts bija skaists, bet neteikšu, ka viegls. Es nepieņēmos svarā, un mani ļoti uzraudzīja dakteri. Visu grūtniecības laiku mani mocīja nelabums un es biju nogurusi, bet mani stiprināja šī skaistā laimes sajūta par dzīvības radīšanas sākumu. Man likās, ka nav nekā skaistāka par šo Dieva dāvanu – mums būt vecākiem un man būt mammai, jo kopš 22 gadu vecuma man ārsti teica, ka bērnu man īsti nevar būt. Un tomēr es varēju teikt, ka Dievs manī veido ko brīnišķu un es varu to glabāt un nēsāt zem sirds.


  

Pienāca diena, kad liela satraukuma un prieka pilni devāmies uz slimnīcu, jo bija visas pazīmes par bērniņa ierašanos. Bija 37. grūtniecības nedēļas pirmā diena, bet mēs bijām mierīgi un sirdī droši, ka Dievs ir ieplānojis tieši šo dienu. Visu laiku, kamēr Alberts nāca pasaulē, mēs ar vīru bijām viens otram un bijām lūgšanās, taču neiztika bez komplikācijām – diemžēl tās man bija diezgan lielas. Slava Dievam par izlieto žēlastību pār mūsu bērnu, jo Alberts piedzima vesels un stiprs puika. 

Tomēr pēc visa tā, kas notika, lai mūsu varenais puika pie mums ierastos, man bija tik grūti, ka mans gars mani uz mirkli atstāja un es nonācu tādā vietā, kur nekad nebiju bijusi. Es īsti neatceros sīkumus un nespēju aptvert, kā es varēju piedzīvot tik daudz sajūtu, jo tas bija mirklis, līdz es izdzirdēju vīra balsi un sapratu, ka Dieva plāns nav mani atraut no zemes dzīves. Es atceros to vietu, kur atrados, un tā bija kāda man līdz tam nezināma vieta, kur es jutos labi. Es zinu, ka tas bija Dievs, ko es piedzīvoju. Nebija pasaku tēlu un vīriņa uz mākonīša; tā drīzāk bija pilnības, drošības, miera un mīlestības sajūta. Šī sajūta bija neaprakstāmi skaista, mīļa un drošības piepildīta. Atceros: bija tā, ka neko citu es vairs negribēju – gribēju būt tur, jo tur bija tik pārpilns miers. Bet tad es atgriezos. Es vienmēr saku, ka mani atsauca atpakaļ vīra balss, bet zinu, ka Dievs man deva iespēju dzīvot.

Šogad 1. martā Albertam bija trešā dzimšanas diena. No rīta pamodies, mans dēls skaļi iesaucās: „Mammīt, šodien ir mana dzimšanas diena!” Viņš ielēca man klēpī un mīļi teica: „Daudz laimes dzimšanas dienā, mammīt! Es mīlu tevi.” Šī diena vienmēr būs mūsu ģimenes dzimšanas diena, jo tā tas arī ir.

Augšāmcelšanos var piedzīvot, ne tikai nomirstot un pieceļoties no miroņiem. Augšāmcelšanās iespēju Dievs mums dod visu laiku, katru dienu, īpaši ļaujot to izbaudīt šajā laikā, kad par mums nomira un augšāmcēlās Kristus. Mana ticība ir augšāmcelta Dieva žēlastības dēļ! Mana ticība un reizē es pati. Es zinu, ka Dievs IR. Es to zinu, jo esmu Viņu piedzīvojusi ne reizi vien. Bailēs, sāpēs, mīlestībā, piedošanā, pieņemšanā un katrā solī, ko pavadu dzīvojot. Es pazīstu Viņa mīlestību un esmu augšāmcelta ticībā. Zīmīgi, ka dēls mums piedzima gavēņa laikā un šo visu es piedzīvoju šajā skaistajā un vienlaikus ar ciešanām piepildītajā laikā. 

Paldies Dievam par Viņa vareno žēlastību, kurā varam dzīvot katru savas dzīves dienu. Slava Dievam par Viņa mīlestību, ko Viņš ir izlējis mūsu ģimenē.

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!


Ilna Dekante

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv