jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Jauniešu kalpošana

Aksels Aleksandrs Līdums

Jaunieši ir daļa no draudzes. Tā varbūt nav visplašāk pārstāvētā vecuma grupa draudzē, tomēr tā ir draudzes daļa un nākotne. Es esmu iesaistījies jauniešu vakaru organizēšanā, bet jaunieši, tāpat kā citi draudzes locekļi, var kalpot ļoti dažādi.

Kalpošana nozīmē kalpot ar Dieva dotajām spējām draudzes vai pat visas kristīgās Baznīcas brāļiem un māsām. Man kalpošana ir svarīga. Kad man tika piedāvāta iespēja iesaistīties jauniešu vakaru veidošanā, es to izjutu kā Dieva aicinājumu un tam atsaucos.


Baznīcā regulāri apmeklēju divus pasākumus – dievkalpojumus un jauniešu vakarus, jo dievkalpojumos tiek saņemts sakraments, īstenota daļa no draudzes dzīves un piekopta sadraudzība, savukārt jauniešu vakaros esmu viens no vadītāju komandas, tāpēc tas ir gandrīz vai pienākums apmeklēt jauniešu vakarus. 

Man kā cilvēkam, kurš seko Kristum, nav jāmeklē cita motivācija, lai darītu labu, kā vien Dieva griba. Būt labam un darīt labus darbus – manuprāt, tā ir kristīga cilvēka ikdiena.

Tagad es studēju pirmajā kursā Latvijas Universitātē. Aizvadītā pusgada laikā man ir bijušas vairākas sarunas ar vienaudžiem par Dievu, Jēzu un ticību. Šīs sarunas ir bijušas saturīgas un vērtīgas. Parasti tās iniciē mani kursabiedri, kam bieži vien ir jautājumi par kristietību un manu pārliecību, jo tas, ka esmu kristietis, viņiem nav nekāds noslēpums.

 

Debora Fogelsone

Draudzē sāku kalpot jau sešu gadu vecumā, dziedot bērnu korītī, tāpēc kalpot arī tagad, jauniešu vecumā, šķiet tikai loģiski. Tieši pēdējo divu gadu laikā esmu sākusi aktīvāk iesaistīties draudzē – korī, meiteņu ansamblī, jauniešu vakaros un Svētdienas skolā. Prieks, ka dažas reizes esmu varējusi kalpot arī ar dejošanu.

Draudzē esmu iepazinusi cilvēkus, ko varu saukt par labākajiem draugiem; arī daudzi no maniem gaidītākajiem gada notikumiem ir šeit. Esmu ļoti pateicīga, ka varu būt tieši šajā draudzē.

 

Ričards Čodars

Dzīvojot patērētāju sabiedrībā, kalpošana neliekas loģiska rīcība. Kāpēc kalpot, ja tas prasa daudz laika un nedod finansiālu labumu? Vēlme tikai saņemt ir liela nelaime, taču īpaši jauniešiem tas tiek mācīts ik uz stūra. Sabiedrībā veiksmes mēraukla ir egoistiska – gūt naudu, varu un visu pārējo, ko Bībele saka, lai atmetam. Bet, ja kristietis nav kalpojis, viņš nemaz nevar izprast, ko nozīmē būt Jēzus sekotājam. Bībele ir pilna ar kalpošanas stāstiem, un tie mūs māca un iedvesmo.

Tā ir milzīga svētība, ja cilvēks jau jaunībā spēj izprast šo prioritāšu sadalījumu un zināt: ja esi uzticīgs un paklausīgs Dievam, tad Viņš visu tavā dzīvē sakārtos. No malas tā var šķist vieglprātīga attieksme pret dzīvi, bet vai nav patīkami uzticēties Dievam tik ļoti, ka vari nestresot pat lielu dzīves vētru laikā? Kad vairs neesi jauns, ir daudz grūtāk mainīt pieņemtos lēmumus saistībā ar darbu, ģimeni un vidi sev apkārt, tomēr arī tas nav neiespējami, un Bībelē tam piemēru netrūkst.

Baznīcā jau vairākus gadus es kalpoju kā jauniešu vadītājs. Arī mana ikdienas nodarbošanās ir saistīta ar kalpošanu bērniem un jauniešiem. Pēc pieredzes varu teikt, ka sākumā nav lielas pārliecības par to, vai viss izdosies un vai esmu kā radīts šai kalpošanai. Ir tikai vēlme sekot Dieva aicinājumam. Ar laiku sāc pierast un spēj uzņemties vairāk, taču ir jālūdz Dievs un pat vismazāko darbu jācenšas izdarīt, cik labi vien var.

Mūsu draudzē jaunieši var kalpot, piemēram, jauniešu vakaros, Svētdienas skolā, dažādos tehniskos darbos, dziedot korī vai zvanot zvanu. Ja vēlies kalpot, nebaidies – pieej pie kāda cilvēka, kurš draudzē kaut ko dara, un pavaicā, vai ir iespēja kalpot. Viņš noteikti būs priecīgs par tavu jautājumu un pastāstīs, kas jādara. Tiekamies kalpošanā!

 

Kintija Alpe

Būt draudzē un arī ikdienā atrasties starp kristiešiem man nozīmē kopības sajūtu – to, ka mūs visus vieno Dievs. Kalpošana Jēzus draudzē dod garīgu stiprinājumu, kas palīdz pēc tam kalpot ārpus draudzes un nest Evaņģēliju citiem, kuri to vēl nepazīst. Aizvien vairāk pārliecinos, ka mani Dievs dzīvē ir aicinājis kalpot, sludinot Evaņģēliju ar mūziku un uzrunājot cilvēku sirdis caur slavēšanu un pielūgsmi.

 Es vadu slavēšanu mūsu draudzes jauniešu vakaros un arī citu draudžu pasākumos. Aktīvi kalpoju Latvijas Kristīgajā Studentu Brālībā un jauniešu kristīgajā organizācijā „Agape”; reizēm vadu pielūgsmi Latvijā dzīvojošo nigēriešu mājas draudzē. Kopš pagājušā gada decembra kopā ar LELB Jauniešu centru reizi mēnesī organizējam slavēšanas vakaru jauniešu centra telpās. Dziedu arī gospeļkorī, kura koncertus apmeklē cilvēki, kas nav kristieši un varbūt Dievu pat nepazīst, taču viņiem patīk šī Latvijā neierastā mūzika. Arī tas ir viens no Dieva dotajiem uzdevumiem – nest Labo Vēsti cilvēkiem ārpusē. 

Jauniešiem mīļa un tuva ir Anetes Kozlovskas dziesma „Prieka eļļa”, ko esam izpildījuši, šķiet, miljoniem reižu. Man pats svarīgākais kalpošanā ar mūziku ir tas, ka, gluži kā teikts šajā dziesmā, mēs ejam Dieva spēkā un vadībā kalpot, lai uzceltu izpostītos mūrus. Es ar savu balsi varu tālāk vēstīt par to, kāds ir Dievs un cik pāri plūstoša ir Viņa mīlestība.

 

Karlīna Jance

Jaunībā cilvēkiem ir vēlme iepazīt un izprast sevi un citus, doties piedzīvojumos, gūt pieredzi un emocijas. Esmu priecīga un pateicīga, ka mūsu draudzē to var piepildīt un var jauniešiem saistošā veidā iepazīt Dievu, Viņa vadību un klātbūtni.

Kaut gan esmu šajā draudzē jau no mazotnes un esmu piedalījusies visdažādākajos draudzes pasākumos, kopā ar jauniešiem draudzi varu iepazīt no cita skatpunkta. Piektdienās es eju uz jauniešu vakariem, kas ik reizi ir citādi, tomēr tas vienmēr ir vērtīgi pavadīts laiks. Mēs lasām Bībeli un dalāmies pārdomās, klausāmies jauniešu vadītāju vai viesu uzrunas par aktuālām tēmām, skatāmies filmas vai kā citādi pavadām laiku kopā.

   Es priecājos un novērtēju arī to, ka draudzes vadība uzklausa jauniešu vēlmes un dāvā iespēju augt un attīstīt savas idejas un talantus. Piemēram, mēs, meiteņu ansamblis, kopā ar Diānu, Andu, Niklāvu, Elizabeti un Matildi pēdējos divus gadus vasaras nometnē veidojām Slavēšanas vakaru. Tas ir vakars, kurā atvērt sirdi Dievam, sajust Viņa pieskārienu un tuvumu un dziedāt no visas sirds. Mums bija ideja, bet Rute un Zane palīdzēja šo ieceri īstenot, ļaujot visiem piedzīvot brīnišķīgu, sirsnīgu, uzrunājošu un atmiņā paliekošu vakaru.

Nesen pēc ilgāka pārtraukuma es atsāku dziedāt draudzes korī. Manuprāt, brīnišķīgi ir tas, ka korī sapulcējas dažādu vecumu cilvēki ar dažādu muzikālo pieredzi, bet vienotu vēlmi – slavēt Dievu dziedot. Kaut arī bieži pēc garas dienas jūtos nogurusi un iztukšota, kora mēģinājuma laikā šīs sajūtas pazūd un mājup dodos mierīga un piepildīta.

Es novēlu ikvienam sadzirdēt Dieva aicinājumu un tam atsaukties! Ja dari to, kas tev padodas, gan tu pats, gan arī visa draudze attīstās, gūst piepildījumu un svētību.

 

Klāvs Liepkauls

Kā jau daudzi draudzes jaunieši, bērnībā es nācu – pareizāk sakot, mani veda – uz Svētdienas skolu. Pie kā noved tas, ja liek darīt to, ko pašam negribas? Sākas pretošanās. Šis maniem vecākiem noteikti būs atklājums, bet dažas reizes, kad uz Svētdienas skolu jau gāju viens, es nodarbības nobastoju. Aizgāju līdz baznīcas durvīm un izdomāju, ka šodien negribas. Staigāju pa tuvējo apkārtni un, kad tuvojās beigas, ierados, un braucām mājās. Nevienam neiesaku tā darīt, jo Svētdienas skolā tomēr izveidojās jaunas draudzības un tika ielikts labs pamats turpmākajai ticības dzīvei.

Kāpēc es to stāstu? Gribu teikt: ja nejūties labi, varbūt vajag paņemt mazu pauzīti. Protams, tas nav sevišķi labi un pauze var ieilgt, tomēr man tas ir palīdzējis būt tur, kur šobrīd esmu. Sākumā vecāki mani stumdami stūma uz jauniešu vakariem. Es pretojos, bet, kad pāris reizes aizgāju, sapratu, cik tas ir forši.

Jauniešu vakaros ir ļoti daudz kalpošanas iespēju. Var sagatavot uzrunu, atnest, ko likt uz kārā zoba, un var iesaistīties arī lielāku pasākumu organizēšanā. Jaunieši var vadīt kādu Svētdienas skolas grupu, un arī Diakonijā jaunieši ir mīļi gaidīti un kalpošanu atradīs. Protams, var izdomāt arī ko jaunu. Esmu atvērts sarunai par kalpošanas iespējām jauniešu vakaros, un varu arī palīdzēt atrast kalpošanu draudzē.

Kalpošana, manuprāt, ir savu talantu izmantošana Baznīcas celšanai. Ja talanti tiek izmantoti citās jomās, kas no tā iegūst? Pats varbūt iegūsti naudu un slavu, bet tie var zust. Kalpojot tu pelni debesis. Man kalpošana ir svarīga dzīves sastāvdaļa, un bez tās ir jocīgi. Protams, ir bijuši posmi, kad neko negribas un citi komandā dara vairāk, tomēr enerģija, spars un gribēšana atgriežas un kalpošanā atkal var doties ar jaunu sparu!

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv