jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Kas ir miers?
Kas ir miers?

Mārtiņš Lācis

Miers ir minēts kā viens no Gara augļiem. Tas mums dod cerību saņemt mieru jau šajā dzīvē. Miers tiek pieminēts arī sveicienā un svētības vārdos. Es domāju, ka pilnīgs miers ir Debesu valstībā, bet īstu mieru var piedzīvot arī šajā dzīvē, ja dzīvojam lielā paļāvībā un ticībā uz Dievu, pildām Viņa gribu un pavadām laiku lūgšanās. Jēkaba vēstules 4. nodaļā lasām, ka mēs nezinām, kāda mūsu dzīve būs rīt. Pat vislabākajos un sakārtotākajos apstākļos nevar zināt, kas notiks nākamajā dienā, kādu nemieru tā nesīs. Šī pasaule nevar dot pilnīgu mieru. Pāvila vēstulē romiešiem lasām: „Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums.” (Rm 8:18) Nemiers un problēmas šajā dzīvē kļūs maznozīmīgas, salīdzinot ar to prieku un mieru, kas būs Dieva valstībā. Mums jātiecas piedzīvot šo mieru jau šeit uz zemes! Man dzīvē mieru sniedz ticība, Dieva apsolījumi un prieks par nākamo godību, kādu mums pat grūti iedomāties.

 

Elizabete Debora Fogelsone

Manuprāt, miers cilvēkā ir tad, kad viņā ir patiesa paļāvība un uzticēšanās Dievam. Pat ja ikdiena ir steidzīga un pienākumu pilna, uzticot savas raizes Viņam, iekšējā pasaule paliek mierā. Kad miera tomēr nav, cenšos vērsties pie uzticamiem cilvēkiem, kā arī, protams, lūdzu.

Man šķiet, ka ar vārdiem „Miers ar jums!” Jēzus mums apliecina, ka esam guvuši mieru Viņā.

 

Pēteris Dekants

Miers mūsdienās ir deficīts; visi to meklē, taču ne īstajās vietās. Kopā ar attīstību un iespējām 21. gadsimts diemžēl ir atnesis arī nemiera vilni. Mēs esam tik ļoti aizņemti, būvējot dzīvi tādu, kādu vēlamies to redzēt, un tik ļoti pārdzīvojam un stresojam, kad kaut kas neiet tā, kā plānots, izsapņots un iedomāts, ka mums nav laika pajautāt Dievam, kāds ir Viņa plāns mūsu dzīvei. Es domāju, ka miers ir sajūta, ka viss dzīvē notiek tā, kā tam ir jānotiek. Pilnīgi viss. Un šo sajūtu var dot tikai pilnīga paļaušanās uz to, ka Dievs man ir sagatavojis ceļu un man tas ir jāiet. Reizēm tas ir patīkams, reizēm ne, grūtāks vai vieglāks, bet tas ir manējais. Sava dzīves ceļa pieņemšana un paļaušanās uz Dieva prātu sniedz vislielāko mieru. 

Kad miera nav, mēģinu apstāties un padomāt, kur atkal savos plānos un vēlmēs, savos priekšstatos par to, kā ir jābūt, esmu aizskrējis Dievam pa priekšu. Tādos brīžos cenšos likt šo situāciju Dieva rokās un ļaut, lai Viņš vada un sniedz risinājumu; man atliek tikai to pieņemt. Mums ir raksturīgi satraukties pirms laika, izdarīt pārsteidzīgus secinājumus un uzskatīt, ka laba risinājuma nav, ja mēs to neredzam. Taču Dievam viss ir iespējams! Ir jāsaka „āmen” Viņa plānam, nevis jāgaida, kad Viņš teiks „āmen” mūsējam. 

Es domāju, ka Jēzus mums liek apvaldīt ikdienas laicīgās kaislības, satraukumu, plānus un nemieru un paklausīties, kas Dieva Dēlam sakāms. Tāpat kā dievnamā mācītājs saka: „Miers ar jums!” Es domāju, ka tas nozīmē: noliec savas raizes un domas uz brīdi malā un paklausies, kas Dievam ir sakāms. Dieva mieru var iemantot, cenšoties saklausīt, kāds ir Viņa prāts, ko Viņš vēlas tev pateikt. Raizes un plāni ir jāliek Viņa rokās, un tas, kā ir, jāpieņem ar pateicību. Tad miers piepildīs tevi un ļaus nomierināties arī apkārtējiem.

 

Evija Godiņa

Miers ir īpaša iekšēja sajūta, kas var būt arī milzīgā troksnī. Nav rūpju, nav satraukuma. Man liekas, būtu grūti izprast mieru, ja mēs pirms tam neuzzinātu, kas ir nogurums, rūpes un spriedze. Esot kopā ar bērniem, nemiers ir nepārtraukti, bet zinu, ka tas pašlaik ir tāds periods – ar laiku tas mainīsies un iestāsies lielāks miers. Kad ir nemierīgi, parasti atveru logu un paliecos ārā, ieelpoju miera sajūtu un atgriežos. Vai arī krasi nomainu darāmo, lai bērni norimtu, vai tieši otrādi –ieslēdzu mūziku uz skaļāko un ļaujos nemieram, izdejojos kopā ar bērniem. Tad beigās visi ir noguruši un iestājas miers! 

Bībelē, kad Jēzus daudzkārt saka „Miers ar jums!”, manuprāt, Viņš runā par to sirsnīgo drošību, ko Dievs dod mūsu sirdī, kad varam būt mierīgi un pateicīgi. Ikdienas steigā noķert Dieva mieru ir grūti, bet, pielūdzot jebkurā brīdī un jebkurā vietā, kur esi, tas atnāk. Ir jābūt atvērtam un pateicīgam par visu. Kad tas izdodas, nemiera domas ir prom.

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv