jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pārdomas. Miers.
Pārdomas. Miers.

Lai kāds ārēji būtu nemiers, lai kādi būtu kari, lai kādi būtu strīdi, lai kā mums kaut kas traucētu, lai cik dusmīgi mēs kļūtu (un tā varētu turpināt vēl ilgi), vislielākais nemiers tomēr ir tas, kas ir mūsos, – ka mēs dzīvojam pretstatā Dieva balsij, kas mūsos runā.

Kaut arī neviens cilvēks tīši netiecas pēc nemiera savā dzīvē, tomēr arī šajā nemierā parādās Dieva labestība pret cilvēkiem. Dievs ir radījis cilvēku tādu, kas ar nemieru izjūt savu grēcīgo un nepareizo stāvokli Radītāja priekšā. Ja Dieva ieliktais nemiers nebrīdinātu, nekas netraucētu cilvēku ceļā uz pazušanu.Viss dievišķais vienmēr būs pārāks un stiprāks par radīto. Arī dievišķais nemiers ir pārāks par jebko, kas ir radīts un pasaulē pieejams. Cilvēks to neapzinās, tāpēc vienmēr tiecas pēc kaut kā jaunāka, labāka un lielāka cerībā, ka tas sniegs mierinājumu. Jauna automašīna, labāks dzīvesdraugs, labāk atalgots darbs, vairāk izklaižu un tamlīdzīgi.

Šis nemiers ir jaušams katrā „pazudušā dēla” sejā, kurš kārtējo reizi attopas pievilts un nelaimīgs pēc mēģinājuma to aizpildīt ar dzīves lepnību un pasaules baudām. Cilvēks ir sasniedzis kāroto, bet dvēsele saka: „Ko gan tas cilvēkam palīdz, ja viņš iemanto visu pasauli, bet pazaudē dvēseli?”

Tas, ka cilvēki nomaina vienu lietu pēc otras, bet laimi neiegūst, ir labs pierādījums tam, ka cilvēks ir ne vien fiziska, bet arī garīga būtne, kas dzīvo ne tikai no maizes, bet arī no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Cilvēks, kurš neiegūst mieru Dievā, līdz pēdējam elpas vilcienam meklē piepildījumu pasaules lietās, kur to nekad neiegūst. 

Kad cilvēks pazemībā kā pazudušais dēls nāk atpakaļ pie Dieva un nožēlo savu maldīšanos, Dievs ilgu un nemiera vietā piepilda cilvēka sirdi ar prieku un mieru. „Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.” (Rm 5:1–2)

Tāpat kā cilvēks nevar iegūt mieru bez Dieva, arī nekas no pasaules nespēj cilvēkam atņemt patieso piepildījumu un mieru, jo tas vienmēr būs lielāks par to, kas ir pasaulē.

Un visbeidzot – kad cilvēks ir ieguvis mieru Dievā, viņš var būt mierā arī ar savu darbavietu, atalgojumu, dzīvesdraugu, attiecībām un visu pārējo, jo lielākais viņam jau pieder.

 

Jāzeps Bikše

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv