jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Jautājums mācītājam. Vasarsvētki.
Jautājums mācītājam. Vasarsvētki.

Vai Vasarsvētkos mēs svinam vasaras tuvošanos?

„Kad pienāca Vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā,” – ar šiem vārdiem sākas mums pazīstamais lasījums no Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļas, ko dzirdam un pārdomājam tieši Vasarsvētkos. Šie ir kristīgās Baznīcas un ticības kopības dzimšanas svētki – tikpat lieli kā Ziemsvētki un Lieldienas. Uguns mēles virs mācekļu galvām liecināja, ka Evaņģēlija vēsts sāk savu ceļu pasaulē. Divpadsmit ticībā kaldināti vīri kļūst par pirmajiem kristīgās misijas un Baznīcas namturiem. Šie svētki mums katru gadu atgādina, ka Baznīca cauri laikiem turpina pastāvēt no Dieva Gara dzīvības.Latviešu valodā šo svētku nosaukums ir veidots no vārda „vasara”. Tas izsaka dzīvību – viss zaļo, plaukst un zied –, tāpēc jau izsenis šajos svētkos dievnamus rotā ar smaržīgām meijām, kas atgādina dzīvības pilnību, kura nāk no Dieva. Tomēr aiz šo svētku latviskā nosaukuma un laika gaitā izkoptajām tradīcijām ir vērts pamanīt Bībeles vēsts plašumu.

Vārds „Vasarsvētki” oriģinālajos tekstos nav pieminēts, bet tā vietā lasām skaitļa vārdu „piecdesmitais” (grieķu val. – Pentekostēs). Jūdu dievbijībā šie ir vieni no tiem svētkiem, kas pavēlēti Mozus bauslībā. Tie saistās ar piecdesmit dienu ciklu starp labības dāvanu pienešanu Dievam (sk. 3Moz 23:15–21 un 5Moz 16:9–12). Jaunās Derības vēstī piecdesmitā diena pēc Lieldienām ir laiks, kad Dievs turpina žēlastības sēju pasaulē, bet šoreiz tā nav labība, no kuras Dievam pienesa Vecajā Derībā, – Dievs pats sēj cilvēkos ticības sēklu. Jēzus mācekļi kļūst par pirmo „auglīgo augsni”, kurā pieaugt un nobriest ticībai.

Tātad piecdesmitā diena pēc Lieldienām ir Svētā Gara svētki jeb Vasarsvētki. Tie mūsdienu cilvēkam ir vistuvākie, jo Svētā Gara spēks modina, uzrunā un iekustina cilvēka ticību. Arī tagad Baznīca, kas sludina krustā sisto Glābēju, ir daļa no Vasarsvētku liesmas. Baznīcu uztur dzīvu nevis mūsu pūles un spējas, bet Dieva Gars, kas tai dod dzīvību, pulcinot ļaudis pie kristību ūdens, Bībeles patiesības un dievgalda dāvanām. Tā ir īstā dzīvība, ko mēs varam tikai mazliet izcelt ar smaržīgām meijām un tik latvisko nosaukumu „Vasarsvētki”.

 

virsmācītājs Jānis 

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv