jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Rīgas Jēzus draudzes finanses
Rīgas Jēzus draudzes finanses

Situācija 2018. gada sākumā

Ja esat regulārs „Jēzus Draudzes Dzīves” lasītājs, droši vien būsit ievērojis, ka pēdējā lapaspusē publicētajā ikmēneša ieņēmumu un izdevumu pārskatā biežāk lasām, ka izdevumi pārsniedz ienākumus. Diemžēl šāda situācija, ka izdevumi pārsniedz ienākumus, turpinās jau vairākus gadus. Draudzes valde ir samazinājusi izdevumus, jau vairākus gadus nav bijis iespējams paaugstināt darbinieku algas. Analizējot šīs situācijas cēloņus, jāsecina, ka tai ir vairāki iemesli:

1)    draudzes ienākumi jau vairākus gadus ir aptuveni vienā līmenī (150 000 EUR  gadā), bet, pieaugot dzīves dārdzībai Latvijā, nemitīgi pieaug arī izdevumi un, lai sabalansētu budžetu, ir jāsamazina izdevumu pozīcijas;2)    atklāti runāt par iztrūkumu draudzes budžetā ir bijis sarežģīti, jo draudzei taču pieder īpašumi, no kuriem gūtie ienākumi tiek novirzīti draudzes nozaru un aktivitāšu finansēšanai;

3)    pēdējo divdesmit gadu laikā draudzes aktīvā darbība ir daļēji finansēta no ienākumiem, kas gūti, izīrējot draudzes īpašumus, bet tā rezultātā radusies situācija, ka šie īpašumi netiek uzturēti pienācīgā līmenī – tie nolietojas un netiek laikus remontēti (īpašumā Brīvības ielā steidzami jāremontē pagraba pārsegums, jo tas draud iebrukt, kā arī jāpārbūvē fiziski un morāli novecojušie komunālie dzīvokļi, savukārt Dzirnavu ielas namā ir jāmaina jumta segums);

4)    pārvaldot īpašumus, ne vienmēr esam centušies gūt lielāko peļņu, bet esam ņēmuši vērā arī cilvēku iespējas izdevumus segt; šī pretimnākšana diemžēl ir izmantota arī ļaunprātīgi;

5)    pašreizējam Jēzus baznīcas remontam ir nepieciešams līdzfinansējums (aptuveni 30 000 EUR), ko atkal plānojam segt no ieņēmumiem, kas gūti par īpašumiem;

6)    draudzē ir nepietiekama izpratne un sekošana Svētajos Rakstos mācītajam par ziedošanu un kristīgo namturību.

Esmu pārliecināts, ka patlaban pareizākā rīcība ir atklāti informēt draudzi par šo problēmu un aicināt tajā iedziļināties, meklēt padomu Svētajos Rakstos un palīdzēt to risināt.

Esam pārrunājuši šos jautājumus ar draudzes mācītājiem, kā arī apsprieduši tos draudzes padomē. Viens no pirmajiem secinājumiem, kas izriet no Svētajiem Rakstiem, ir šāds: lai notiktu Dieva vārda pasludināšana, draudzes locekļu ziedojumiem būtu jānodrošina draudzes pamatfunkcijas:

-       mācītāju un dievnama uzturēšana;

-       mūzikas dzīves, kas ir neatņemama luteriskā dievkalpojuma sastāvdaļa, uzturēšana;

-       svētdienas skolas darbība un darbs ar jauniešiem;

-       diakonija, rūpes par bāreņiem un atraitnēm;

-       misijas darbs, evaņģelizācija – Labās Vēsts pasludināšana;

-       katehēze – iesvētes mācība un iekšmisija;

-       komunikācija ar pašreizējiem, bijušajiem un potenciālajiem draudzes locekļiem.

Kā iepriekš minēts, jau daudzus gadus draudzes locekļu ziedojumi nesedz visus izdevumus, kas nepieciešami šo nozaru finansēšanai. Līdz šim iztrūkumu ir sedzis mūsu īpašumu uzturētājs SIA „Ceļš”, taču pašlaik šie līdzekļi ir ļoti nepieciešami pašu īpašumu sakārtošanai.

Diskusija par šiem jautājumiem ir sākta draudzes padomē. Lai šo situāciju risinātu, pašlaik liekas pamatoti šādi galvenie darbības virzieni:

1)    dievkalpojumos un draudzes dzīvē aktualizēt garīgās namturības tēmu, t. sk. ziedošanas paradumu maiņu;

2)    aicināt draudzes locekļus ziedot draudzes pamatvajadzībām, kas saistītas ar garīgo kalpošanu un dievnama uzturēšanu (ja ziedojumos gūtie līdzekļi nepalielināsies, turpmāk nevarēsim nodrošināt visas draudzes aktivitātes tādā līmenī kā līdz šim);

3)    lielāko daļu to ienākumu, kas gūti no īpašumiem, tuvākajos gados ieguldīt pašos īpašumos, lai tos sakārtotu;

4)    pārskatīt īpašumu izmantošanas mērķus un skaidri noteikt, kuros īpašumos mēs sniedzam sociālo atbalstu, bet kurus sakārtojam, lai gūtu maksimālu peļņu, kas tiktu novirzīta draudzes misijas pildīšanai.

Runāšu atklāti arī par savu pieredzi desmitās tiesas ziedošanā draudzei. Šāda rīcība un pārliecība par tās pareizību man ir nostiprinājusies pēdējo gadu laikā. Ziedošanu sākot, man, protams, nebija skaidrības par tās lietderību, bet bija uzticēšanās Dieva apsolījumiem. Regulāri ziedojot desmito tiesu no saviem ienākumiem, pakāpeniski sajutu sirdsmieru un arī ziedošanas svētīgo ietekmi uz savām finansēm. Esmu pārliecināts, ka savu finanšu ziedošana ir reāla un praktiska ticības izpausme. Tā ir daļa no manām attiecībām ar Dievu, kas man sniedz drošību ikdienā, atbalstu ikdienas darbā, mieru un spēju nesatraukties par iluzorām iespējām vai bailēm. Un vēl mans ziedojums palīdz pildīt Kristus pavēli par Dieva vārda pasludināšanu un palīdzēšanu cilvēkiem.

Aicinu arī jūs pārdomāt Dieva vārdu un pamēģināt ziedot. Kad sāksiet to darīt, pavērojiet šīs darbības lietderību savā dzīvē! Esmu pārliecināts, ka jūs nebūsit vīlušies. Ja nevarat ziedot finanšu līdzekļus, aicinu jūs regulāri aizlūgt par mūsu draudzi un tās nākotnes iespējām.

Ja jums ir ieteikumi, kā labāk pārvarēt šo finansiālo krīzi, lūdzu, rakstiet man e-pastu >>> . Gan man, gan draudzes padomei ir svarīgi uzklausīt jūsu ieteikumus, kā arī uzzināt to, kas jums ir svarīgs un ko jūs gaidāt no savas draudzes.

Māris Pētersons

Jēzus draudzes priekšnieks 

 
« atpakaļ
 
Jezusdraudze.lv