Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Priecāsimies, ja atbalstīsiet Dieva iedvesmotu darbu Jēzus draudzē ar savu personīgu vai savas organizācijas brīvprātīgu ziedojumu. To iespējams veikt baznīcas kancelejā vai ar bankas pārskaitījumu.

Draudzes locekļa ikgadējais ziedojums – reizi gadā baznīcas kancelejā vai ar bankas pārskaitījumu pēc LELB Satversmes (21. punkts: draudzes locekļi, kuri vismaz reizi gadā nav saņēmuši Svēto Vakarēdienu un kuri 2 gadus nav maksājuši noteiktos ziedojumus draudzes un Baznīcas vispārējām vajadzībām, uzskatāmi kā izstājušies no draudzes un Baznīcas un var tikt uzņemti atpakaļ vienīgi Baznīcas Virsvaldes norādītā kārtībā)

Mūsu rekvizīti:

Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000084191
Adrese: Elijas iela 18, Rīga, LV-150
Konta Nr. LV94RIKO 0002013007985 (bez atstarpēm)
Banka: DnB
Bankas kods: RIKOLV2X

Draudzei ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod ziedotājiem lielākas valsts noteiktas nodokļu atlaides (iesniedzot VID savu Ienākumu deklarāciju, ir iespēja daļu ziedojuma saņemt atpakaļ no valsts)

Ja vēlies atbalstīt kādu nozari vai pasākumu, veicot mērķziedojumu, tad lūgums norādīt to savā ziedojuma dokumentā.

“Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.” (II. Kor.9:6-8)
 
Jezusdraudze.lv