jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Audiosprediķi un uzrunas

Esi aicināts klausīties sprediķi tiešsaistē vai citā sev ērtā laikā.Tiešsaistē sprediķis pieejams katru svētdienu plkst. 10:00 adresē https://jezus.online.church/Ielūkojies arī draudzes Facebook kontā, video sadaļā: https://www.facebook.com/pg/jezu... Lasīt vairāk >

Dievnams atvērts

Mīļie brāļi un māsas!Laikā līdz 14. aprīlim, kamēr dievkalpojumos nevaram pulcēties Dieva namā, baznīca ir atvērta individuālām lūgšanām, aizlūgumiem un sarunai ar mācītāju. Laiki, kuros baznīca ir atvērta:trešdienās 10:00 - 14:00,ceturtdienās 17:00 - 19:00,svētdienās 10:0... Lasīt vairāk >

Aicinājums senioriem

Mīļie draudzes seniori!Lūgums šajā laikā pēc iespējas palikt mājās. Ja nepieciešams atvest pārtikas produktus vai medikamentus, zvaniet uz draudzes diakonijas namu Jolantai: 28377608. Lasīt vairāk >

 

Jēzus Kristus saka: „Esiet nomodā!”
Mk 13:37

Esmu dzirdējis, ka pēc svarīgiem, satraucošiem notikumiem ļaudis saka: „Visu nakti nevarēju gulēt. Bija jādomā par to, kā viss būs.” Jā, cilvēka dzīvē mēdz būt lieli, nozīmīgi notikumi, tā ka miegs bēg un domām nav gala.

Jēzus saka: „Esiet nomodā!” Protams, runa nav par to, ka naktīs mums nevajadzētu labi izgulēties. Runa ir par garīgā nomoda nepieciešamību. Izrādās, pat gaišā dienas laikā, nomodā esot, mēs varam gulēt. Mācītājs Dītrihs Bonhēfers ir rakstījis: „Nomodā būt nozīmē būt reālam, nedzīvot sapņos, vēlmēs, bet gan gaišā realitātē.”

Kristīgam cilvēkam gaišā realitāte ir ne tikai apkārtējās dzīves realitāte, bet arī ticības realitāte, kas izaugusi no Dieva vārda svētās realitātes. Viss Bībelē sacītais ir tik liels un svarīgs, ka garīgajai miegainībai vajadzētu bēgt un mūsu domām vajadzētu saistīties ar to, ko Dievs saka un atklāj.

Izrādās, mūsu garīgā miegainība var būt ļoti liela. Līdzīgi kā reiz Jēzus mācekļiem Getzemenes dārzā, kad viņi nespēja pat vienu stundu būt nomodā kopā ar Jēzu, lai Dievu lūgtu. Jēzum viņi bija jāmodina ar vārdiem: „Esiet nomodā un lūdziet Dievu, ka nekrītat kārdināšanā!” (Mk 14:38) Dievkalpojumos sprediķa laikā būsim redzējuši, ka ļaudis guļ. Nav nakts, ir gaiša diena, bet guļ. Taču lielākā bēda jau nav kāda cilvēka iesnaušanās dievkalpojuma laikā – varam būt Dievam pateicīgi, ka viņš vispār uz dievnamu ir atnācis. Lielākā bēda ir garīgā nomoda trūkums kristiešu ikdienas dzīvē. Jēzus sacīja: „..ka nekrītat kārdināšanā!” Garīgā modrība zudusi, un kritušo ir daudz.

Jēzus saka: „Esiet nomodā!” Šim aicinājumam ir konteksts – gatavība sagaidīt Viņu. Kristus nāk, un mums ir jābūt gataviem sastapties ar Viņu jebkurā brīdī. Garīgais nomods vai garīgā nomoda trūkums liecina par to, cik nozīmīgs vai cik nenozīmīgs mums ir Kristus. Padomāsim: vai Kristus un izglābšana Viņa valstībā mums patiesi ir vissvarīgākais? Ja svarīgākais, tad garīgā snauda, garīgais miegs no mums bēgs un nebūs tik grūti palikt garīgā nomodā.

„Esiet nomodā: jūs taču nezināt, kad nama kungs nāks, vai vakarā, vai pusnaktī, vai gaiļiem dziedot, vai rīta agrumā – ka, pēkšņi nākdams, tas neatrod jūs guļam. Bet, ko es jums saku, to es saku visiem: esiet nomodā!” mums visiem saka Kristus (Mk 13:35–37).

Daudz ieteikumu ir uzrakstīts par to, kā palikt garīgā nomodā. Vienu vēlos minēt – to, kuru saviem mācekļiem ir devis Kristus: lūdziet Dievu! Lai arī kur mēs būtu, lai kādos apstākļos nonāktu, paliksim lūgšanās Kristus vārdā! Tad Dievs Svētais Gars palīdzēs mums palikt garīgā modrībā un nomodā.
Svētību un mieru vēlot,
mācītājs Erberts
 
Jezusdraudze.lv