jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >

Koris

Ja arī tu vēlies piedalīties draudzes dzīvē un iepazīt citus brāļus un māsas Kristū, aicinām pievienoties korim. Lasīt vairāk >

Pārdomas par kalpošanu padomē

Ko tev nozīmē būt draudzes padomē un kalpot draudzē? Kalpoju draudzes padomē jau aptuveni 20 gadus. Dievs ir devis iespēju pabūt praktiski visās pozīcijās – esmu bijis padomes kandidāts, padomes loceklis, draudzes priekšnieks, vietnieks, valdes loceklis un pagaid... Lasīt vairāk >

No apmeklētāja kļūt par veidotāju

Pagājušā gada nogalē Jēzus draudzē tika ievēlēta jauna padome un vadītāji. Pirmo reizi draudzei ir divi priekšnieki – valdes priekšsēdētājs Jānis Prāmnieks un padomes priekšsēdētājs Daniēls Godiņš. Par to, ko tas nozīmē praktiski un kas draudzē gaidāms 2020. gadā, lasiet š... Lasīt vairāk >

 

Dievs ir uzticams.
1.Kor 1:9

Uzticamība ir ļoti liela vērtība. Ikviens vēlas sev līdzās redzēt uzticamus cilvēkus, kuri solījumus tur. Ļaudis meklē uzticamu dzīvesdraugu, uzticamus biznesa partnerus. Cerams, ka arī paši sev laiku pa laikam pajautā: „Vai esmu uzticams?” Patiesībā mēs neatradīsim nevienu, kurš būtu pilnīgi uzticams – visur un vienmēr. Pilnīgi uzticams ir vienīgi svētais, trīsvienīgais Dievs – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Vienīgi Dievs tur visus Savus solījumus.

Ja cilvēks meklē Dievu un mācās no Viņa, visticamāk, viņš kļūs uzticamāks. Ja Dievs cilvēku neinteresē, visticamāk, viņam būs visai miglains priekšstats par to, kas ir uzticamība. Daudzi zina, ka uzticamība ir kaut kas vērtīgs, bet nezina, kas tā patiesībā ir un kā to varētu iegūt. Ja kāds patiesi vēlas uzzināt par to, kas ir uzticamība un kā tajā pieaugt, ir jāatsaucas aicinājumam mācīties no Dieva. Šo aicinājumu brīnišķīgi izteicis apustulis Pāvils: „Dievs ir uzticams, viņš jūs ir aicinājis mūsu Kunga Jēzus Kristus sadraudzībā.” (1Kor 1:9) Tie esam mēs – tu un es –, kas esam aicināti būt sadraudzībā ar Jēzu, proti, esam aicināti būt par Viņa mācekļiem. Mēs klausāmies, ko Viņš saka, un vērojam, ko Viņš dara. Mēs ticības acīm vērojam Jēzu, kad lasām vai klausāmies Dieva vārda – Bīleles – mācību. Tā mēs esam Viņa klātbūtnē. Mums ir dota iespēja mācīties no pilnīgi Uzticamā, lai arī mēs paši kļūtu par uzticamākiem cilvēkiem. Ja mācīsimies, tad katrā ziņā kļūsim labāki un svētāki, kā Dievs to arī vēlas.

Dievs mūsu pieaugšanu svētīs, jo Viņš ir apsolījis, ka to darīs. „Viņš arī darīs jūs stiprus līdz galam, tā ka mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā jūs būsiet nevainojami,” raksta apustulis Pāvils (1Kor 1:8). Jā, Kungs Jēzus mūs veido un pārveido, darot līdzīgākus Viņam, arī uzticamībā. Mums bieži grēksūdzē jāatzīst, ka atkal neesam bijuši uzticami: dotos solījumus neesam izpildījuši, uzticētos darbus un pienākumus neesam izpildījuši. Atzīstot savu nespēju, jasaka: pateicība Dievam, ka mums ir pacietīgs un uzticams Skolotājs! Viņš labi zina, ka bez Viņa atbalsta un žēlastības mēs nespējam būt labi. Apustulis Pāvils visiem sava nespēka izbiedētajiem rakstījis iedrošinošus vārdus: „Ja būsim neuzticami, viņš paliks uzticams, jo viņš pats sevi nevar noliegt.” (2Tim 2:13) Mūsu nespēku redzot, Jēzus no mums neatsakās. Viņš arvien vēl grib būt mūsu uzticamais Skolotājs. Jā, arī Glābējs, kurš glābj mūs no grēkiem, kad atkal neesam bijuši uzticami.

Jēzus ir tik labs un nevainojams Skolotājs, ka redz mūsu katra spēju robežas. Ja kāds vēl iet tikai kristīgās dzīves pamatskolā, Viņš neprasa kārtot kristīgās dzīves augstskolas eksāmenus. Bībelē rakstīts: „Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest.” (1Kor 10:13) Dievs neprasa no mums to, ko vēl nespējam. Arī te izpaužas Dieva uzticamība. Vienu gan Viņš sagaida: lai augam un pieaugam. Viņš zina, ka ir eksāmeni, kuros mūsu uzticamība tiek svērta, un Viņam ir prieks, ja skolēni un studenti gūst labu vērtējumu. Mūsu uzticamība tiek pārbaudīta mazās, ikdienišķās situācijās, gluži kā Jēzus ir teicis: „Kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams.” (Lk 16:10) Lielo uzvaru sākums ir mazajās uzvarās.

Dievs mūs soli pa solim ved pretī arvien lielākai atbildībai. Viņš dod mums spēju saprast, ka visa mūsu dzīve ir Dieva uzticēta namturība. Un eksāmens būs jākārto. Dievs mums, kristiešiem, ir uzticējis arī Viņa Baznīcas namturību – katram savā aicinājumā ar tiem talantiem un dāvanām, kas katram doti. Un eksāmens būs jākārto. Apustulis Pāvils raksta: „No namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams.” (1Kor 4:2) Ja paliksi ticībā Kristum līdz galam, tad varēsi saņemt vērtējumu „uzticams”. Vārds „uzticams” ir tik tuvs vārdam „ticība”, un mūsu ticība ir ticība Kristum, kurš neuzticamos izveido par uzticamajiem.
Svētību un mieru vēlot,
Mācītājs Erberts
 
Jezusdraudze.lv