jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Pļaujas svētku altāris
Pļaujas svētku altāris

Tuvojoties Pļaujas svētkiem š.g. 6. oktobrī, esat mīļi aicināti kopīgi veidot Pļaujas svētku altāri!

Katru gadu draudzes locekļi pirms Pļaujas svētkiem atnes izaudzētos dārzeņus, augļus, pašgatavotās vai nopirktās veltes, ar ko rotājam svētku altāri.  Citi  to pienes Dievam ziedojuma veidā. Šī ir īpaša reize, kad mēs varam pateikties Dievam par visu, ko Viņš mums ir devis ikdienā.

» Lasīt vairāk

Priekšlasījums - lūgšanas saskaņā ar Katehismu
Priekšlasījums - lūgšanas saskaņā ar Katehismu
13. oktobrī pēc dievkalpojuma (plkst. 12:00) visi sirsnīgi ielūgti klausīties mācītāja Terry Hoeze priekšlasījumu par lūgšanu ģimenē saskaņā ar Katehismu.
» Lasīt vairāk

Atskaņas no nometnes
Atskaņas no nometnes
Vai esi sajutusi, ka kopā ar tevi laivā ir Jēzus? 

Ieva Barone

Protams, daudzkārt esmu sajutusi, ka ar mani kopā ir Jēzus. Manuprāt, ir svarīgi apzināties, ka Viņš vienmēr ir līdzās un mūs nepamet. Drīzāk jautājums ir tāds, vai mēs paši reizēm Jēzu nepametam. Ja sajūtam, ka Jēzus blakus nav, tas varētu nozīmēt, ka paši no Viņa esam aizgājuši. Tomēr nevajadzētu arī balstīties tikai uz sajūtām. Jēzus klātbūtne atver acis, lai mēs redzētu situācijas Gara acīm, redzētu to, kā Dievs māca un rūpējas. Viņa klātbūtne palīdz rīkoties citādi – ne tā, kā pasaule parasti atbildētu uz dažādām problēmām.


» Lasīt vairāk

Flautas un ukuleles
Flautas un ukuleles
Vai vēlies iemācīties kādu mūzikas instrumentu? Izmanto iespēju un nāc otrdienās plkst. 17:30 spēlēt blokflautu vai ukuleli. Nodarbību sākums 10. septembrī.

Piezīme: 17. septembrī ukuleļu nodarbība nenotiks, bet tiekamies atkal 24. septembrī.
» Lasīt vairāk

Laulāto kurss
Laulāto kurss
Laulātie pāri ir mīļi aicināti apmeklēt laulāto kursu!
» Lasīt vairāk

Intervija ar Zani Bikši
Intervija ar Zani Bikši

Jūlijā notiks gadskārtējā Jēzus draudzes nometne, kas daudziem ir ilgi gaidīts notikums. Šogad tā piedzīvo pārmaiņas, jo nometnes vadības grožus no līdzšinējās vadītājas Rutes Bikšes ir pārņēmusi Zane Bikše. Kas mūs gaida – par to šajā intervijā.  

Tu esi pārņēmusi vasaras nometnes rīkošanu. Vai piekriti labprāt?

Zane:Jā. Tas nāca pamazām – biju vienā kalpošanas jomā, otrā un jau jutu, ka ar laiku vasaras nometnes organizēšanu vajadzēs pārņemt. Pārdomas, protams, bija, jo šķita, ka tik lielai kalpošanai neesmu gatava. Labi, ka nezināju, cik tā ir apjomīga, jo droši vien nobītos. 

» Lasīt vairāk

Kas ir labprātība?
Kas ir labprātība?
Rolands Kalniņš

Labprātība ir tas, ka ar prieku, ne piespiesti esam ar mieru kaut ko paveikt. Kā jau zinām, labprātība ir viens no Dieva vārdā minētajiem Gara augļiem. Tātad tā ir nevis mūsu pašu nopelns vai laba griba, bet gan Svētā Gara darbs mūsos. Dievs visiem cilvēkiem pirmais ir parādījis labprātību, sūtīdams pasaulē savu Dēlu, lai Viņš samaksātu par mūsu pārkāpumiem – samaksātu ar savu dzīvību. Un Pestītājs to darīja labprātīgi. Neviens Viņu uz to nevarēja piespiest. Viņš izvēlējās iet šo grūto ceļu mūsu dēļ. Manis dēļ! Tā vislielākajā mērā labprātība ir izpaudusies arī manā dzīvē. Pēc tam esmu to piedzīvojis no vecākiem un līdzcilvēkiem. Arī viņi labprātīgi un ne piespiesti ir gādājuši par mani unveduši mani pie Dieva. Ticu, ka Svētais Gars pieskaras katram, dodot labprātību atsaukties Dieva aicinājumam un labprāt kalpot citiem. Nest vēsti par glābšanu ikvienam un darīt to nekurnot, negaidot par to pretī samaksu. Tieši otrādi – esot gatavam vēl piemaksāt, lai šo darbu varētu veikt.
» Lasīt vairāk

Diakonijas darba būtība
Diakonijas darba būtība

zus saka: „Bet Es esmu jūsu vidūds, kas kalpo.” (Lk 22:27)

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ir izstrādājusi un 19. Sinodē apstiprinājusi dokumentus, kas formulē diakonijas darba būtību, teoloģisko pamatojumu un diakonijas darba programmu. 

1.    Preambula

Diakonija ir Baznīcas esamības aspekts un tās darba neatņemama sastāvdaļa. Diakonija izriet no Kristus kalpošanas. Diakonija veido karitatīvu, atvērtu kristīgo sadraudzību.

» Lasīt vairāk

Lūgšanas
Lūgšanas

SIEVAS LŪGŠANA 

Mīļais debesu Tēvs,

es Tev pateicos par katru dienu, 

ko Tumums ļauj piedzīvot 

» Lasīt vairāk

Draudzes vasaras nometne
Draudzes vasaras nometne
Liec lietā savus talantus un piesakies kādā kalpošanā! Ir vajadzīgi ģimenīšu skolotāji, Bībeles stundu, interešu grupu, sporta aktivitāšu vadītāji, palīgi pie tehnikas un naksniņām.
Tuvāka informācija, jautājumi, palīdzība - nometnes vadītāja Zane Bikše 2836351 vai sūtot e-pastu>>>
» Lasīt vairāk

Kas ir laipnība?
Kas ir laipnība?

Undīne Hofmane

Laipnība kļūst par izzūdošu vērtību. Lai to varētu novērot, nav nemaz tālu jāmeklē – jāsāk ar paša sirdi. Redzu, ka laipnību manī uzvar neapmierinātība un nelaipnība, taču pret to var cīnīties. Maziem solīšiem ejot pareizajā virzienā, ar Dieva palīdzību var paveikt lielas lietas. Laipnība nenozīmē tikai pateikt paldies vai palīdzēt kādam, kurš ir nonācis grūtībās. Sirdij ir jāvēlas būt laipnai, jāvēlas otram radīt prieku. Ir grūti būt laipnam, ja apkārtējie cilvēki tādi nav. Tāpat kā ir vieglāk uzvarēt kārības, ja pie rokas ir Bībele un cilvēki, kuri stiprina. Izvēloties cīņai pareizos ieročus, tā būs vieglāka.

» Lasīt vairāk

Jautājums mācītājam
Jautājums mācītājam

Ir dzirdēts teiciens: „Ja tava dzīve norit mierīgi, tu neesi īsts kristietis.” Ko par to domājat Jūs?

Kristietis kā Kristus liecinieks pasaulē bieži piedzīvo pretestību. Viņš atrodas garīgas cīņas laukā, un cīņas lauks nav klusums un miers. Šādā nozīmē kristīga cilvēka dzīve ne vienmēr norit mierīgi. Visticamāk, ka bieži būs nemierīgi. Taču vienlaikus kristīga cilvēka sirdī  ir jābūt noturīgam mieram, jo Kungs Kristus ir viņa miers, nepārtraukts miera avots. Jo ciešāka ir tuvība ar Kristu, jo vairāk būs miera. Tā mēs dzīvē sastopamies ar nemieru, bet mūsos pašos arvien ir jāpaliek Dieva mieram.

» Lasīt vairāk

Kas ir miers?
Kas ir miers?

Mārtiņš Lācis

Miers ir minēts kā viens no Gara augļiem. Tas mums dod cerību saņemt mieru jau šajā dzīvē. Miers tiek pieminēts arī sveicienā un svētības vārdos. Es domāju, ka pilnīgs miers ir Debesu valstībā, bet īstu mieru var piedzīvot arī šajā dzīvē, ja dzīvojam lielā paļāvībā un ticībā uz Dievu, pildām Viņa gribu un pavadām laiku lūgšanās. Jēkaba vēstules 4. nodaļā lasām, ka mēs nezinām, kāda mūsu dzīve būs rīt. Pat vislabākajos un sakārtotākajos apstākļos nevar zināt, kas notiks nākamajā dienā, kādu nemieru tā nesīs. 

» Lasīt vairāk

Pārdomas. Miers.
Pārdomas. Miers.

Lai kāds ārēji būtu nemiers, lai kādi būtu kari, lai kādi būtu strīdi, lai kā mums kaut kas traucētu, lai cik dusmīgi mēs kļūtu (un tā varētu turpināt vēl ilgi), vislielākais nemiers tomēr ir tas, kas ir mūsos, – ka mēs dzīvojam pretstatā Dieva balsij, kas mūsos runā.

Kaut arī neviens cilvēks tīši netiecas pēc nemiera savā dzīvē, tomēr arī šajā nemierā parādās Dieva labestība pret cilvēkiem. Dievs ir radījis cilvēku tādu, kas ar nemieru izjūt savu grēcīgo un nepareizo stāvokli Radītāja priekšā. Ja Dieva ieliktais nemiers nebrīdinātu, nekas netraucētu cilvēku ceļā uz pazušanu.

» Lasīt vairāk

Diakonijai - 25
Diakonijai - 25

Pateicībā Dievam par mūsu draudzes Diakonijas 25 gadiem esam sākuši ceļojumu diakonijas kalpošanas vēsturē. Šoreiz, ieskatoties Jēzus draudzes hronikas materiālos, uzzināsim, kādi bija pirmie soļi šajā darbā mūsu draudzē. Deviņdesmito gadu sākumā Diakonija vēl nebija atsevišķa mūsu draudzes darba nozare un nebija arī skaidra priekšstata, kā tā būtu jāveido, taču vairāki cilvēki savu kalpošanu draudzē saskatīja tieši šajā jomā un sāka tajā darboties.

Diakonijas izveidošanās Jēzus draudzē

Stāsta sākumu lasiet izdevuma „Jēzus Draudzes Dzīve” iepriekšējā numurā!

1992. gads

» Lasīt vairāk

Viena diena Diakonijā
Viena diena Diakonijā
Ir agrs rīts, pilsēta sāk mosties. Cilvēki steidzas savās gaitās. Pie dzelzceļa stacijas un tirgus pulcējas cilvēki bez mājām. Viņiem jāatstāj patversme un jādodas kārtot savu dzīvi, lai tā atkal kļūtu normāla, lai viņi tiktu pie mājām. Bet vai viņi to spēs? Vai maz gribēs mēģināt? Apkrāvušies ar neskaitāmām problēmām, viņi dodas pretī jaunai dienai, kas droši vien nenesīs neko labu, ja vien nenotiks brīnums.

Draudzes namā ir rīta rosība. Pansionāta virtuvē smaržo kafija, dzīvojamā istabā uzklāts brokastu galds. Bet dienai jāiesākas ar pateicību Dievam, tāpēc, sapulcējušās ap galdu, pansionāta iemītnieces un darbiniece sāk rītu ar Dieva vārda lasījumu un lūgšanu. Pa to laiku ieradušies arī pārējie Diakonijas darbinieki, lai darbotos savās kalpošanas jomās – drēbju istabā, pansionātā, medpunktā. Arī viņi sāk darbadienu, lasot Dieva vārdu un lūdzot Dieva svētību un vadību. Kādā dziesmā ir vārdi: „Šeit kāds lūdz, ak Kungs, nāc pie mums!” Jā, šeit, Jēzus draudzes namā, Dzirnavu ielā 118, Tevi lūdz: „Kungs, nāc un esi pie mums! Mēs nevaram neko bez Tevis, bet kopā ar Tevi notiek brīnumi.”
» Lasīt vairāk

Kas ir prieks?
Kas ir prieks?

Raimonds Šteinbergs

Prieks ir piederēt Dieva ģimenei, jo arī Jēzus saka, lai mēs priecājamies nevis par brīnumiem ,kas notiek, bet gan par to, ka mūsu personvārdi ir ierakstīti Debesīs. Vislielākais prieks man bija, kad varēju kalpot kādam bezpajumtniekam, kad varēju viņu uzņemt, sagaidīt kā draugu, kā brāli, paēdināt un atvadoties arī pateikt, ka Dievs viņu mīl. Ko darīt, kad prieka nav, es joprojām nezinu. Tagad es teiktu - nepalikt vienam, nākt uz draudzi, būt dzīvās attiecības ar brāļiem un māsām. Protams, ka arī baznīcā vēl nav ideālas attiecības, bet tomēr tajā Dievs ir klāt esošs, ticīgajos, ne mūros vai kambaros. Godīgi sakot man, kopš 1997. gadā aizgāja bojā vecāki, prieks vienmēr ir bijis deficīts. Prieks, tas ir arī viens no Svētā Gara augļiem, varbūt ir jāpaiet laikam, līdz tas patiešām "ienākas"!

» Lasīt vairāk

Svētdienas skola
» Lasīt vairāk

Remonta aktualitātes
Remonta aktualitātes

„Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu. No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties. Tas Kungs ir stiprums Savai tautai, sargs un palīgs tam, ko Viņš svaidījis. Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām mūžīgi!” (Ps 28:7–9)

 

Ir pagājis kāds laiks kopš pēdējā ziņojuma par to, kā veicas ar mūsu baznīcas atjaunošanas darbiem. Atskatoties atpakaļ, varam tikai apliecināt 28. psalma 7. pantā teikto: „Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu.” Šī projekta laikā esam piedzīvojuši gan prieka pilnus brīžus, gan sarežģītus un grūtus pārbaudījumus, kad nekas cits neatliek kā nākt Dieva priekšā un lūgt, lai Viņš ir mūsu vairogs un palīgs ikkatrā turpmākajā solī un darbā.

» Lasīt vairāk

Atbild bērni
Atbild bērni

Ja tu stiprini ģimeni, tu stiprini nāciju!

 

Atbild 3–4 gadus veci Svētdienas skolas bērni

Kurš jūsu ģimenē ir stiprākais? Kāpēc tu tā domā?

» Lasīt vairāk

Remonts turpinās
Remonts turpinās

Mēs pateicamies Dievam, ka jau pāris mēnešus notiek ar mūsu baznīcas energoefektivitātes uzlabošanu saistītais remonts. Šajā laikā mums visiem vajadzēja pierast pie telpu ierobežojumiem, zemākas gaisa temperatūras un dažreiz arī pie remonta putekļiem. Draudzes vārdā no sirds pateicamies par jūsu sapratni, lūgšanām un finansiālo atbalstu – tas šajā laikā draudzei ir ļoti nozīmīgi.

Šo mēnešu laikā ir sākti vairāki svarīgi projektā paredzētie darbi.

» Lasīt vairāk

Pārdomas
Pārdomas

Neviens īsts karalis nesaka: „Es esmu karalis. Jums mani jāklausa!” Īsta karaļa godu izdaudzina viņa tauta. Tāpat viņš paliek karalis arī tad, kad ir novilcis greznās drēbes, jo viņa gods slēpjas nevis drēbēs, bet nopelnos. Kristus savas zemes dzīves laikā bija kūtrs apliecināt: „Es esmu Dieva Dēls”. Par to liecināja Viņa darbi. Bet uz ko savu piederību balstām mēs? Vai ārējas zīmes – krustiņš kaklā, zivtiņa automašīnas aizmugurē vai pat mācītāja drēbes – būs liecība tam, ka esam patiesi ticīgi?

» Lasīt vairāk

Rīgas Jēzus draudzes finanses
Rīgas Jēzus draudzes finanses

Situācija 2018. gada sākumā

Ja esat regulārs „Jēzus Draudzes Dzīves” lasītājs, droši vien būsit ievērojis, ka pēdējā lapaspusē publicētajā ikmēneša ieņēmumu un izdevumu pārskatā biežāk lasām, ka izdevumi pārsniedz ienākumus. Diemžēl šāda situācija, ka izdevumi pārsniedz ienākumus, turpinās jau vairākus gadus. Draudzes valde ir samazinājusi izdevumus, jau vairākus gadus nav bijis iespējams paaugstināt darbinieku algas. Analizējot šīs situācijas cēloņus, jāsecina, ka tai ir vairāki iemesli:

1)    draudzes ienākumi jau vairākus gadus ir aptuveni vienā līmenī (150 000 EUR  gadā), bet, pieaugot dzīves dārdzībai Latvijā, nemitīgi pieaug arī izdevumi un, lai sabalansētu budžetu, ir jāsamazina izdevumu pozīcijas;

» Lasīt vairāk

Pārdomas. Netiecies pāri noliktam.
Pārdomas. Netiecies pāri noliktam.

Dievs mūs ir aicinājis netiekties pāri par sev nolikto. Viņš to dara ne tāpēc, ka būtu izdomājis kādas mākslīgas robežas, aiz kurām sākas „labāka dzīve”, kas paredzēta tikai dažiem. Viņš to dara ar vislielāko mīlestību, jo zina, ka mūsu spēju robeža ir labākā komforta zona laimīgai dzīvei. Tiekšanās pāri par to ievainos mūsu dzīvi.

Neapmierinātība ar sevi, savu izskatu, prāta spējām, finansiālo stāvokli, novērtējumu sabiedrībā cilvēku ieved dusmās un sarūgtinājumā. Šāds cilvēks sāk noniecināt citu izskatu, sāk kritizēt citu pārdomas un paveikto, sāk piesavināties finanses un dara to visu cerībā iegūt augstāku novērtējumu citu acīs.

» Lasīt vairāk

Draudzes zāles kupols

Senākajiem draudzes locekļiem Jēzus baznīca gadu gaitā kļuvusi sirdij tuva un pierasta. Iespējams, daudziem no mums šķiet, ka par šo ēku un tās vēsturi zinām gandrīz visu. Bet vai tā tiešām ir? Varbūt tomēr mūsu mīļajai baznīcas ēkai vēl ir kāds noslēpums, ko mums pavēstīt?

» Lasīt vairāk

Ēka Brīvības ielā 62

Priecājamies, ka, pavasarim rotaļājoties, esam saņēmuši vēl vienu patīkamu ziņu. Draudze ir ieguvusi finansiālu atbalstu no Valsts kultūras kapitāla fonda, lai īstenotu draudzes ēkas, kas atrodas Brīvības ielā 62, fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehniskā projekta izstrādi.  

Kopējais no Valsts kultūras kapitāla fonda saņemtais atbalsts sasniedz 2000.00 EUR.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:


» Lasīt vairāk

Baznīcas atjaunošanas projekts
Baznīcas atjaunošanas projekts

Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumu Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” ietvaros LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 27. jūlijā ir apstiprinājusi reliģiskās organizācijas “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, Projekta identifikācijas Nr. EKII-1/17 (LR Vides aizsardzības un reģoionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.jūlija Lēmums Nr. 1/17).

» Lasīt vairāk

Par gaidāmo rekonstrukciju
Jau nākamgad Jēzus draudze piedzīvos vērienīgāko dievnama rekonstrukciju tā pastāvēšanas vēsturē – par vairāk nekā pusmiljonu eiro tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte un samazināts CO2 izmešu daudzums. Atbalsta piešķīrējs ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet projekta uzraudzītājs – SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts sākās šī gada septembrī, un to ir plānots pabeigt 2019. gada februārī. No vienas puses, uzturēšanās baznīcā pēc projekta pabeigšanas būs daudz patīkamāka, no otras puses, ceļš līdz komfortam vedīs caur grūtībām un pārbaudījumiem, jo dažus mēnešus dievnams būs jāslēdz. Pārmaiņu gaidās uz sarunu esam aicinājuši projekta iniciatoru, vadītāju un Jēzus draudzes locekli ROBERTU LIGERU.

Kā Jēzus draudze tika pie iespējas īstenot tik vērienīgu projektu?
» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Dolaču ģimeni
Lielā intervija ar Dolaču ģimeni

Dolaču ģimenes CV

Jānis , dr.sc.ing., Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks, Ksiloģenēzes laboratorijas vadītājs, 7 grāmatu autors, draudzē kopš 2010. gada.

Dace, mūzikas skolotāja, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Saimniecības daļas pārzine, draudzē kopš 1995. gada.

 Valters & Dace, mag.theol., 8 gadus laulībā, 7 gadus pareizticībā, Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzēji, Tartu Universitātes doktoranti.

Līga, mag.oec., mag theol., LELB Finanšu nozares vadītāja vietniece, kasiere, draudzē kopš 2000. gada.

Ar Dolaču ģimeni „Jēzus draudzes dzīve” tiekas krietnu brīdi pirms Ziemassvētkiem. Taču saruna ir tieši par to, par Ziemassvētkiem un Bērna piedzimšanu. Galdā klātie sautētie kāposti un desiņas, kā arī čalas, smiekli un dzejoļu deklamācija mūsu tikšanos padara par svētkiem, nu gluži vai Ziemassvētkiem.

» Lasīt vairāk

Egles krusts
Egles krusts

Sēžu ar savu draugu pie degoša kamīna. Viņš jautā:

“Kādēļ īsteni Ziemassvētkos dedzina eglīti, un ne priedi vai kadiķi, arī šie koki taču saglabā savu zaļumu?”

“Vai tu tiešām to nezini? Paskaties tikai, egles galotnē katrs zars izveido krustu. Egle ir Kristus koks, tas nes viņa likteni. Krusts saista debesis un zemi, visu dzīvo radību, arī kokus. Jēzum jau piedzimstot bijis lemts krusts, eglei tas ieaug debesīs. Atbrīvots krusts. Krusts bez pienaglota Cilvēka Dēla. Kas dzīvo eglei līdzīgu dzīvi, ar saknēm cieši turas zemē vai šaurā klinšu spraugā, savos zaros dod mājvietu nogurušiem putniem, klausās pasaules vējos, tiecas pretī saulei un nedz vienpatības kailsalā, nedz izmisuma sniegputenī nebeidz augt un slavēt dzīvību, - tas Kristu noņem no krusta.

» Lasīt vairāk

Zelta atslēdziņa pārvērtībām
Zelta atslēdziņa pārvērtībām

Šī „atslēdziņa pārvērtībām” katram ir citāda, bet tomēr pāri visam ir Dieva vadība. Šoreiz dalīties pārdomās par savu pieredzi, kā Dievs vada, un atgriešanos draudzē aicināju dalīties draudzes brāli Ģedertu Jirgensenu.

Pašā sākumā Dievu nepazinu. Mana „zelta atslēga” ticībai ir Agita (sieva). Viņa bija tā, kas pieveda pie durvīm, un es kā bērns skraidu te iekšā, te ārā. Dzīvojot, tā teikt, pa Dieva istabu, esmu no tās arī diezgan tālu izgājis laukā. Daudz ko redzējis, daudz ko izjutis, un daudz licis citiem just. Nu jau esmu atgriezies, bet ir vēl jānotīrās, jo tāpat kā mazi bērni iziet ārā un nosmērējas, pirms nākt viesistabā, ir jānomazgājas. Ar dubļainām rokām un kājām tā nevar.

» Lasīt vairāk

Tu nevari aizvest citus tur, kur pats neesi gatavs iet

Kalpojot draudzē, var pienākt brīdis, kad kāds no mums saņem aicinājumu vadīt. Vadīt Svētdienas skolu, vadīt jauniešu darbu, vadīt muzikālo dzīvi, vadīt diakoniju vai vēl kādu citu jomu. Ikviens vadītājs ir saskāries ar jautājumu: kā es varu kļūt par patiešām labu vadītāju, kas spēj sapulcēt uzticamus palīgus sev apkārt un gūt panākumus savā jomā?

11. un 12. novembrī kristīgajiem vadītājiem bija iespēja piedalīties brīnišķīgā pasākumā – vadītāju konferencē „Global Leadership Summit”, kas pirmo reizi norisinājās Latvijā. „Global Leadership Summit” (GLS) ir starptautiska starpkonfesionāla kustība, kas veiksmīgi darbojas kopš 1995. gada, mobilizējot pasaules līmeņa vadības speciālistus, lai apmācītu katru, kas apzinās savu kā vadītāja atbildību un uzdevumu.

» Lasīt vairāk

Viņi satikās Jēzus draudzē...
Viņi satikās Jēzus draudzē...
2005. gadā Jēzus draudzē notika kurss „Atbildes meklējot”, kas līdzinās šodien daudziem tik labi pazīstamajam Alfa kursam gan pēc formas, gan satura. To veidot tikām aicināti arī mēs. Iepriekš bijām vienīgi redzējušies dievkalpojumos, no attāluma, sejas bija atpazīstamas, bet pat viens otra vārdu vēl nezinājām.

„Atbildes meklējot” vakari notika reizi nedēļā, bet tā sauktās komandas tikšanās, gatavojoties turpmākajām nodarbībām, un jo īpaši kursa dalībnieku kopīgajam nedēļas nogales izbraukumam, bija daudz biežākas. Tā pamazām sākām tikties arī ārpus baznīcas, sākumā gan nedaudz plašākā lokā, bet vēlāk it kā nejauši aizvien biežāk arī divatā, un tad jau palēnām ar kopīgo kalpošanu saistītās sarunas kļuva daudz personīgākas, un kopīgā laika pavadīšana daudz mazāk saistīta tieši ar draudzē veicamajiem pienākumiem.

» Lasīt vairāk

Darbarūķis - Austra
Darbarūķis - Austra

Kora kalpošanā pašlaik norisinās pārmaiņu laiks. Un ikvienas pārmaiņas tīri cilvēcīgi mēdz biedēt vai šķiet nepatīkamas, jo mēdzam pierast pie pazīstamā un ierastā.

Kad mācītājs Erberts zvanīja Austrai Ošlejai un aicināja lūgt par šo kalpošanas nozari, kā arī uzrunāja uzņemties turpmāk vadīt kori – Austra nobijās. Ilgus mēnešus viņa bija lūgusi Dievu, lai izmanto viņu un lieto viņas talantus, jo līdz šim Austra draudzē piedalījusies dažādās aktivitātēs un kalpošanās, bet tā īsti vēl nebija „nostabilizējusies”. Kad jaunā diriģente saņēmusi Dieva atbildi, viņa atzīstas, ka apjukusi... Radās domas par to, vai spēs paveikt uzticēto, vai neradīsies traucēkļi apvienot šo atbildību ar studijām utt. Austra atzīst, ka, pašlaik skatoties atpakaļ, ir gājis visādi – ir bijuši ļoti grūti un smagi mirkļi, kā arī pacilājoši un stiprinoši.

» Lasīt vairāk

Atbild mācītājs
Atbild mācītājs

Ko mēs kristīgajā draudzē saprotam ar vārdu „slavēšana”, kāda ir tās nozīme draudzes ikdienas dzīves ritumā un dievkalpojumos?

Slavēšana ir pateicības, pielūgsmes un prieka izteikšana par Kristu un visu to, ko ar Viņu esam saņēmuši. Patiesa slavēšana piedzimst, piedzīvojot Kristu un Viņa sniegtās dāvanas. Ļoti uzskatāmi to ieraugām Jēzus mātes Marijas sacītajos vārdos: „ Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars Gavilē par Dievu, manu Pestītāju...”

» Lasīt vairāk

Ieņēmumu un izdevumu pārskats
» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas

Svētdien, 4. decembrī, plskt. 15.00 viesnīcas „Albert Hotel” restorānā „Bestsellers” notiks Alfa kursa 2011. gada rudens sezonas izlaidums. 

Svētdien, 11. decembrī , plkst. 10.00 notiks jauno draudzes locekļu Iesvētes dievkalpojums.

Darbu uzsākusi jaunievēlētā Nominācijas komisija piecu cilvēku sastāvā (mācītājs Erberts Bikše, draudzes priekšnieks Māris Pētersons, draudzes padomes locekle Iveta Godiņa, revidente Līga Dolace, kā arī draudzes lietvede Lelde Kupce), kas izraudzīs padomes un revidentu kandidātus jaunajām vēlēšanām, kas notiks 2012. gada 25. martā.

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk

Par mūžību
Par mūžību

Gaidot Mūžības svētdienu, aicinājām pārdomās par mūžību dalīties mūsu draudzes māsu, arhitekti Helēnu Dekanti.

Nekad iepriekš neesmu īpaši domājusi par Mūžības svētdienu, tāpēc atsaucos mācītāja aicinājumam veidot Sarunas par nemirstību. Ceru, ka mēs, ceturtdienu vakaros kopīgi pārdomājot ar nāvi un mūžību saistītus jautājumus, arī atradīsim kādas Bībeles vēstī balstītas patiesības. Bet, runājot tieši par vārdu mūžība, - esmu daudz par to domājusi, jo, bieži braucot cauri Lielvārdei, manu uzmanību vienmēr piesaistīja ceļa norāde „Pa kreisi ir serviss mūžība”.

» Lasīt vairāk

Viņi satikās Jēzus draudzē...
Viņi satikās Jēzus draudzē...


Katrs iepazīšanās stāsts ir īpašs
, un nav svarīgi, vai tas bijis pirms 2 vai 42 gadiem. Nav mazsvarīgu iepazīšanos, bet ir tādas, kas maina mūsu dzīvi. Viena no tām ir satikšanās ar Jēzu, savukārt otra – sava īstā cilvēka atrašana. Šoreiz parunāsim par to otru – par iepazīšanos ar cilvēku, kas maina Tavu ikdienu un arī Tevi pašu.

» Lasīt vairāk

Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?*
Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?*

Ir kāda īpaša ticība, sevišķa ticība, tāda ticība, kura, ja cilvēkam tāda ir, spēj iedot ko tādu, ko viņš nekad un nekur citur nespēj saņemt.

Tā ir ticība brīnišķīgai vēstij, ziņai, ka Kristus dēļ Dievs ir žēlīgs visiem, kas tic pestīšanai, ko Viņa Dēls paveicis, Golgātā izlejot savas asinis par pasaules grēkiem.

Un tā jau ir ļoti konkrēta ticība – tā ir centrālā ticība Baznīcā – jo tā izšķir visu, tā nosaka visu, tā paskaidro visu, kas notiek Baznīcā un šai pasaulē.

» Lasīt vairāk

Kāpēc un kādos gadījumos lieto balto altārsegu?
Kāpēc un kādos gadījumos lieto balto altārsegu?

Kāpēc to lieto Mūžības svētdienā?

Baltā krāsa simbolizē skaidrību un prieku. Baznīcas gada ritējumā to lieto Ziemsvētkos, Zvaigznes dienā, Lieldienās, Trīsvienības svētkos, Kristus

Debesbraukšanas dienā un Mūžības svētdienā.

Baltā krāsa Mūžības svētdienā atgādina mums par to, ka dodamies uz Dieva mūžīgo Valstību, kurā valda miers, svētlaime un gaisma.

» Lasīt vairāk

Darbarūķi
Darbarūķi

Šajā jaunajā mūsu avīzītes rubrikā katru mēnesi iepazīstināsim draudzi ar mūsu Dievnama „darbarūķiem”- cilvēkiem, kas ir iesaistījušies kādās kalpošanās, bet parasti ikdienā vai nu netiek izcelti vai čakli darbojas, gluži vai nemanot. Šoreiz mūsu uzmanības centrā ir dāmas, kas katru dievkalpojuma sākumu mūs sagaida, dalot dziesmu grāmatas. Šajā kalpošanā darbojas Zenta Mežaraupa, Daiga Lagzdiņa, Laimdota Kalna, Zane Pugoviča un Lienīte Čodare. Pateicība Zentai Mežaraupai, ka viņa dalījās savās pārdomās par kalpošanu. 

» Lasīt vairāk

Bibliotēkas jaunumi

» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas

22. un 23. oktobrī Baldonē, viesu namā „Mežkalni”, norisinājās Alfa kursa nedēļas nogale, kas tradicionāli kalpo gan kā izklaides un saliedēšanās, gan pārdomu un jaunu zināšanu uzkrāšanas laiks. Dalībnieki teic, ka tā ir lieliska iespēja atrauties no ikdienas steigas un pavadīt brīnišķīgu un svētīgu nedēļas nogali kolosālā kompānijā. Turklāt tā ir iespēja uzzināt daudz jaunu lietu un piedalīties saturīgās diskusijās - viss notiek bez steigas un lieka saspringuma. Šajā nedēļas nogalē pārdomās par Svētā Gara tēmu ar dalībniekiem dalījās lektors Ulvis Kravalis. Bija iespēja arī piedalīties dažāda veida aktivitātēs, piemēram, fotoorientēšanās sacensībās pa Baldoni, izbaudīt kripatiņu svaiga gaisa, vai, gluži vienkārši, nodoties pārdomām.

» Lasīt vairāk

Ieguldījums cilvēkos un Mūžībā
Ieguldījums cilvēkos un Mūžībā

Mūžība. Vai šo vārdu var attiecināt arī uz bērniem? Kāda saruna rudenīgā otrdienas vakarā vedināja mani uz pārdomām, ka var. Sarunājos ar kādu brīnišķīgu, Dieva uzrunātu meiteni, kas aizrautīgi dalījās tajā, ko bija piedzīvojusi Svētdienas skolas jaunākās grupiņas nodarbībā. Viņa – vecākās grupas skolniece – bija pirmo reizi palīdzējusi jaunākās grupiņas skolotājai. Kas tur tik īpašs? Viņa pati reiz bija mācījusies šajā pašā grupiņā un klausījusies skolotāju stāstījumā par Dievu. Tagad viņa pati palīdz veidot šo stāstījumu.

» Lasīt vairāk

Mūžības apsolījums Dieva bērniem

Izej dzīvības ceļu līdz mūžīgajai dzīvībai!

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. (Jņ. 10:25-29)

» Lasīt vairāk

Dieva dāvana
Dieva dāvana

„Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” (Ps. 139:16)

Jēzus draudze sirsnīgi sveic:

Juri un Ilzi Križanovskus ar meitas Lindas, Andri un Aurēliju Lauciņus ar dēla Jāzepa, Kārli un Inesi Višus ar dēla Jēkaba piedzimšanu!

» Lasīt vairāk

Pateicība

Sirsnīgs paldies visiem draudzes locekļiem, kuri piedalījās Pļaujas svētku pārtikas paku sarūpēšanā gan ziedojot pārtiku, gan naudu.

Pļaujas svētku altāra ziedojumā diakonijai tika saziedoti 340,45 lati. 125 pārtikas paku sagatavošanai un izvadāšanai izlietojām 463,73 latus.

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv