jaunumus savā e-pastā:               


Kas tas ir?
 
Dievkalpojumi:
svētdienās plkst. 10:00
ceturtdienās plkst. 18:00
Elijas iela 18
Rīga, LV-1050
Tālrunis 67224123
info(at)jezusdraudze.lv Vairāk informācijas >
Svētdienas skola
» Lasīt vairāk

Intervija ar Kristapu un Austru Legzdiņiem
Intervija ar Kristapu un Austru Legzdiņiem

Kristaps un Austra Legzdiņi – jauna ģimene, kas sākusies tieši Jēzus draudzē. Atskatoties abi secina, ka attiecības izveidojās šķietami kā pa diedziņu, tomēr šis ceļš nebija cukurā kaisīts. Šajā sarunā uzzināsiet, kā Dievs abus gatavoja īstajam satikšanās brīdim un kā Viņš palīdz pārvarēt aizas, kas veidojas reālās, nevis ideālās attiecībās. 

Tie, kas draudzē ir vismaz četrus piecus gadus, jūs abus ir iepazinuši kā ļoti spilgtas personības. Kristaps ir brīnišķīgs pavārs, bet Austra savulaik Jēzus draudzes kori aizveda līdz Pasaules koru olimpiādes zelta medaļai. Kā sākās jūsu kopīgais ceļš?


» Lasīt vairāk

Remonta aktualitātes
Remonta aktualitātes

„Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu. No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties. Tas Kungs ir stiprums Savai tautai, sargs un palīgs tam, ko Viņš svaidījis. Palīdzi Savai tautai un svētī Savu īpašumu, gani to un nes uz Savām rokām mūžīgi!” (Ps 28:7–9)

 

Ir pagājis kāds laiks kopš pēdējā ziņojuma par to, kā veicas ar mūsu baznīcas atjaunošanas darbiem. Atskatoties atpakaļ, varam tikai apliecināt 28. psalma 7. pantā teikto: „Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz Viņu.” Šī projekta laikā esam piedzīvojuši gan prieka pilnus brīžus, gan sarežģītus un grūtus pārbaudījumus, kad nekas cits neatliek kā nākt Dieva priekšā un lūgt, lai Viņš ir mūsu vairogs un palīgs ikkatrā turpmākajā solī un darbā.

» Lasīt vairāk

Atskats uz draudzes ekskursiju
Atskats uz draudzes ekskursiju
Šoruden mūsu draudzes diakonijas organizētajā rudens ekskursijā devāmies uz Kurzemi un Zemgali. Pirmais mērķis bija Grieze, pavisam maza, necila vietiņa, kas atrodas pie Ventas un tās labā krasta pietekas Vadakstes burtiski uz Latvijas–Lietuvas robežas. Ja Griezē raugās pāri Ventai, kas šai vietā ir ļoti šaura, tad viņpus Ventas esošais krasts jau pieder pie Lietuvas teritorijas. Varētu jautāt: kāpēc šāds mērķis?

Šai sakarā gribu sniegt nelielu ieskatu mūsu luterāņu Baznīcas vēsturē saistībā ar padomju laikiem. Nu jau visnotaļ tālajās 1979., 1980. un 1981. g. vasarās mācītājs Aivars Beimanis Griezes pļavā rīkoja kristiešu nometnes. Kā ārējs iegansts šai kristiešu sabraukšanai kopā bija Ženijas – kādas tantes, kura dzīvoja blakus šai pļavai, – vārda dienas svinības. Tomēr tā bija kristiešu nometne, kas tajos laikos bija kaut kas ārkārtējs un reizē brīnišķīgs. Tā kā pats, būdams vēl bērns, biju šo nometņu dalībnieks, bija ļoti patīkami atkal atgriezties šai vietā, kas saistās ar bērnības atmiņām.

» Lasīt vairāk

Atbild bērni
Atbild bērni

Ja tu stiprini ģimeni, tu stiprini nāciju!

 

Atbild 3–4 gadus veci Svētdienas skolas bērni

Kurš jūsu ģimenē ir stiprākais? Kāpēc tu tā domā?

» Lasīt vairāk

Remonts turpinās
Remonts turpinās

Mēs pateicamies Dievam, ka jau pāris mēnešus notiek ar mūsu baznīcas energoefektivitātes uzlabošanu saistītais remonts. Šajā laikā mums visiem vajadzēja pierast pie telpu ierobežojumiem, zemākas gaisa temperatūras un dažreiz arī pie remonta putekļiem. Draudzes vārdā no sirds pateicamies par jūsu sapratni, lūgšanām un finansiālo atbalstu – tas šajā laikā draudzei ir ļoti nozīmīgi.

Šo mēnešu laikā ir sākti vairāki svarīgi projektā paredzētie darbi.

» Lasīt vairāk

Pārdomas
Pārdomas

Neviens īsts karalis nesaka: „Es esmu karalis. Jums mani jāklausa!” Īsta karaļa godu izdaudzina viņa tauta. Tāpat viņš paliek karalis arī tad, kad ir novilcis greznās drēbes, jo viņa gods slēpjas nevis drēbēs, bet nopelnos. Kristus savas zemes dzīves laikā bija kūtrs apliecināt: „Es esmu Dieva Dēls”. Par to liecināja Viņa darbi. Bet uz ko savu piederību balstām mēs? Vai ārējas zīmes – krustiņš kaklā, zivtiņa automašīnas aizmugurē vai pat mācītāja drēbes – būs liecība tam, ka esam patiesi ticīgi?

» Lasīt vairāk

Rīgas Jēzus draudzes finanses
Rīgas Jēzus draudzes finanses

Situācija 2018. gada sākumā

Ja esat regulārs „Jēzus Draudzes Dzīves” lasītājs, droši vien būsit ievērojis, ka pēdējā lapaspusē publicētajā ikmēneša ieņēmumu un izdevumu pārskatā biežāk lasām, ka izdevumi pārsniedz ienākumus. Diemžēl šāda situācija, ka izdevumi pārsniedz ienākumus, turpinās jau vairākus gadus. Draudzes valde ir samazinājusi izdevumus, jau vairākus gadus nav bijis iespējams paaugstināt darbinieku algas. Analizējot šīs situācijas cēloņus, jāsecina, ka tai ir vairāki iemesli:

1)    draudzes ienākumi jau vairākus gadus ir aptuveni vienā līmenī (150 000 EUR  gadā), bet, pieaugot dzīves dārdzībai Latvijā, nemitīgi pieaug arī izdevumi un, lai sabalansētu budžetu, ir jāsamazina izdevumu pozīcijas;

» Lasīt vairāk

Pārdomas. Netiecies pāri noliktam.
Pārdomas. Netiecies pāri noliktam.

Dievs mūs ir aicinājis netiekties pāri par sev nolikto. Viņš to dara ne tāpēc, ka būtu izdomājis kādas mākslīgas robežas, aiz kurām sākas „labāka dzīve”, kas paredzēta tikai dažiem. Viņš to dara ar vislielāko mīlestību, jo zina, ka mūsu spēju robeža ir labākā komforta zona laimīgai dzīvei. Tiekšanās pāri par to ievainos mūsu dzīvi.

Neapmierinātība ar sevi, savu izskatu, prāta spējām, finansiālo stāvokli, novērtējumu sabiedrībā cilvēku ieved dusmās un sarūgtinājumā. Šāds cilvēks sāk noniecināt citu izskatu, sāk kritizēt citu pārdomas un paveikto, sāk piesavināties finanses un dara to visu cerībā iegūt augstāku novērtējumu citu acīs.

» Lasīt vairāk

Draudzes zāles kupols

Senākajiem draudzes locekļiem Jēzus baznīca gadu gaitā kļuvusi sirdij tuva un pierasta. Iespējams, daudziem no mums šķiet, ka par šo ēku un tās vēsturi zinām gandrīz visu. Bet vai tā tiešām ir? Varbūt tomēr mūsu mīļajai baznīcas ēkai vēl ir kāds noslēpums, ko mums pavēstīt?

» Lasīt vairāk

Ēka Brīvības ielā 62

Priecājamies, ka, pavasarim rotaļājoties, esam saņēmuši vēl vienu patīkamu ziņu. Draudze ir ieguvusi finansiālu atbalstu no Valsts kultūras kapitāla fonda, lai īstenotu draudzes ēkas, kas atrodas Brīvības ielā 62, fasādes arhitektoniski māksliniecisko izpēti un tehniskā projekta izstrādi.  

Kopējais no Valsts kultūras kapitāla fonda saņemtais atbalsts sasniedz 2000.00 EUR.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:


» Lasīt vairāk

Baznīcas atjaunošanas projekts
Baznīcas atjaunošanas projekts

Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumu Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos” nolikums” ietvaros LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2016.gada 27. jūlijā ir apstiprinājusi reliģiskās organizācijas “Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze” projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana baznīcas ēkā”, Projekta identifikācijas Nr. EKII-1/17 (LR Vides aizsardzības un reģoionālās attīstības ministrijas 2016.gada 21.jūlija Lēmums Nr. 1/17).

» Lasīt vairāk

Par gaidāmo rekonstrukciju
Jau nākamgad Jēzus draudze piedzīvos vērienīgāko dievnama rekonstrukciju tā pastāvēšanas vēsturē – par vairāk nekā pusmiljonu eiro tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte un samazināts CO2 izmešu daudzums. Atbalsta piešķīrējs ir LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, bet projekta uzraudzītājs – SIA „Vides investīciju fonds”. Projekts sākās šī gada septembrī, un to ir plānots pabeigt 2019. gada februārī. No vienas puses, uzturēšanās baznīcā pēc projekta pabeigšanas būs daudz patīkamāka, no otras puses, ceļš līdz komfortam vedīs caur grūtībām un pārbaudījumiem, jo dažus mēnešus dievnams būs jāslēdz. Pārmaiņu gaidās uz sarunu esam aicinājuši projekta iniciatoru, vadītāju un Jēzus draudzes locekli ROBERTU LIGERU.

Kā Jēzus draudze tika pie iespējas īstenot tik vērienīgu projektu?
» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Dolaču ģimeni
Lielā intervija ar Dolaču ģimeni

Dolaču ģimenes CV

Jānis , dr.sc.ing., Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks, Ksiloģenēzes laboratorijas vadītājs, 7 grāmatu autors, draudzē kopš 2010. gada.

Dace, mūzikas skolotāja, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Saimniecības daļas pārzine, draudzē kopš 1995. gada.

 Valters & Dace, mag.theol., 8 gadus laulībā, 7 gadus pareizticībā, Latvijas Kristīgās akadēmijas pasniedzēji, Tartu Universitātes doktoranti.

Līga, mag.oec., mag theol., LELB Finanšu nozares vadītāja vietniece, kasiere, draudzē kopš 2000. gada.

Ar Dolaču ģimeni „Jēzus draudzes dzīve” tiekas krietnu brīdi pirms Ziemassvētkiem. Taču saruna ir tieši par to, par Ziemassvētkiem un Bērna piedzimšanu. Galdā klātie sautētie kāposti un desiņas, kā arī čalas, smiekli un dzejoļu deklamācija mūsu tikšanos padara par svētkiem, nu gluži vai Ziemassvētkiem.

» Lasīt vairāk

Egles krusts
Egles krusts

Sēžu ar savu draugu pie degoša kamīna. Viņš jautā:

“Kādēļ īsteni Ziemassvētkos dedzina eglīti, un ne priedi vai kadiķi, arī šie koki taču saglabā savu zaļumu?”

“Vai tu tiešām to nezini? Paskaties tikai, egles galotnē katrs zars izveido krustu. Egle ir Kristus koks, tas nes viņa likteni. Krusts saista debesis un zemi, visu dzīvo radību, arī kokus. Jēzum jau piedzimstot bijis lemts krusts, eglei tas ieaug debesīs. Atbrīvots krusts. Krusts bez pienaglota Cilvēka Dēla. Kas dzīvo eglei līdzīgu dzīvi, ar saknēm cieši turas zemē vai šaurā klinšu spraugā, savos zaros dod mājvietu nogurušiem putniem, klausās pasaules vējos, tiecas pretī saulei un nedz vienpatības kailsalā, nedz izmisuma sniegputenī nebeidz augt un slavēt dzīvību, - tas Kristu noņem no krusta.

» Lasīt vairāk

Zelta atslēdziņa pārvērtībām
Zelta atslēdziņa pārvērtībām

Šī „atslēdziņa pārvērtībām” katram ir citāda, bet tomēr pāri visam ir Dieva vadība. Šoreiz dalīties pārdomās par savu pieredzi, kā Dievs vada, un atgriešanos draudzē aicināju dalīties draudzes brāli Ģedertu Jirgensenu.

Pašā sākumā Dievu nepazinu. Mana „zelta atslēga” ticībai ir Agita (sieva). Viņa bija tā, kas pieveda pie durvīm, un es kā bērns skraidu te iekšā, te ārā. Dzīvojot, tā teikt, pa Dieva istabu, esmu no tās arī diezgan tālu izgājis laukā. Daudz ko redzējis, daudz ko izjutis, un daudz licis citiem just. Nu jau esmu atgriezies, bet ir vēl jānotīrās, jo tāpat kā mazi bērni iziet ārā un nosmērējas, pirms nākt viesistabā, ir jānomazgājas. Ar dubļainām rokām un kājām tā nevar.

» Lasīt vairāk

Tu nevari aizvest citus tur, kur pats neesi gatavs iet

Kalpojot draudzē, var pienākt brīdis, kad kāds no mums saņem aicinājumu vadīt. Vadīt Svētdienas skolu, vadīt jauniešu darbu, vadīt muzikālo dzīvi, vadīt diakoniju vai vēl kādu citu jomu. Ikviens vadītājs ir saskāries ar jautājumu: kā es varu kļūt par patiešām labu vadītāju, kas spēj sapulcēt uzticamus palīgus sev apkārt un gūt panākumus savā jomā?

11. un 12. novembrī kristīgajiem vadītājiem bija iespēja piedalīties brīnišķīgā pasākumā – vadītāju konferencē „Global Leadership Summit”, kas pirmo reizi norisinājās Latvijā. „Global Leadership Summit” (GLS) ir starptautiska starpkonfesionāla kustība, kas veiksmīgi darbojas kopš 1995. gada, mobilizējot pasaules līmeņa vadības speciālistus, lai apmācītu katru, kas apzinās savu kā vadītāja atbildību un uzdevumu.

» Lasīt vairāk

Viņi satikās Jēzus draudzē...
Viņi satikās Jēzus draudzē...
2005. gadā Jēzus draudzē notika kurss „Atbildes meklējot”, kas līdzinās šodien daudziem tik labi pazīstamajam Alfa kursam gan pēc formas, gan satura. To veidot tikām aicināti arī mēs. Iepriekš bijām vienīgi redzējušies dievkalpojumos, no attāluma, sejas bija atpazīstamas, bet pat viens otra vārdu vēl nezinājām.

„Atbildes meklējot” vakari notika reizi nedēļā, bet tā sauktās komandas tikšanās, gatavojoties turpmākajām nodarbībām, un jo īpaši kursa dalībnieku kopīgajam nedēļas nogales izbraukumam, bija daudz biežākas. Tā pamazām sākām tikties arī ārpus baznīcas, sākumā gan nedaudz plašākā lokā, bet vēlāk it kā nejauši aizvien biežāk arī divatā, un tad jau palēnām ar kopīgo kalpošanu saistītās sarunas kļuva daudz personīgākas, un kopīgā laika pavadīšana daudz mazāk saistīta tieši ar draudzē veicamajiem pienākumiem.

» Lasīt vairāk

Darbarūķis - Austra
Darbarūķis - Austra

Kora kalpošanā pašlaik norisinās pārmaiņu laiks. Un ikvienas pārmaiņas tīri cilvēcīgi mēdz biedēt vai šķiet nepatīkamas, jo mēdzam pierast pie pazīstamā un ierastā.

Kad mācītājs Erberts zvanīja Austrai Ošlejai un aicināja lūgt par šo kalpošanas nozari, kā arī uzrunāja uzņemties turpmāk vadīt kori – Austra nobijās. Ilgus mēnešus viņa bija lūgusi Dievu, lai izmanto viņu un lieto viņas talantus, jo līdz šim Austra draudzē piedalījusies dažādās aktivitātēs un kalpošanās, bet tā īsti vēl nebija „nostabilizējusies”. Kad jaunā diriģente saņēmusi Dieva atbildi, viņa atzīstas, ka apjukusi... Radās domas par to, vai spēs paveikt uzticēto, vai neradīsies traucēkļi apvienot šo atbildību ar studijām utt. Austra atzīst, ka, pašlaik skatoties atpakaļ, ir gājis visādi – ir bijuši ļoti grūti un smagi mirkļi, kā arī pacilājoši un stiprinoši.

» Lasīt vairāk

Atbild mācītājs
Atbild mācītājs

Ko mēs kristīgajā draudzē saprotam ar vārdu „slavēšana”, kāda ir tās nozīme draudzes ikdienas dzīves ritumā un dievkalpojumos?

Slavēšana ir pateicības, pielūgsmes un prieka izteikšana par Kristu un visu to, ko ar Viņu esam saņēmuši. Patiesa slavēšana piedzimst, piedzīvojot Kristu un Viņa sniegtās dāvanas. Ļoti uzskatāmi to ieraugām Jēzus mātes Marijas sacītajos vārdos: „ Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars Gavilē par Dievu, manu Pestītāju...”

» Lasīt vairāk

Ieņēmumu un izdevumu pārskats
» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas

Svētdien, 4. decembrī, plskt. 15.00 viesnīcas „Albert Hotel” restorānā „Bestsellers” notiks Alfa kursa 2011. gada rudens sezonas izlaidums. 

Svētdien, 11. decembrī , plkst. 10.00 notiks jauno draudzes locekļu Iesvētes dievkalpojums.

Darbu uzsākusi jaunievēlētā Nominācijas komisija piecu cilvēku sastāvā (mācītājs Erberts Bikše, draudzes priekšnieks Māris Pētersons, draudzes padomes locekle Iveta Godiņa, revidente Līga Dolace, kā arī draudzes lietvede Lelde Kupce), kas izraudzīs padomes un revidentu kandidātus jaunajām vēlēšanām, kas notiks 2012. gada 25. martā.

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk

Par mūžību
Par mūžību

Gaidot Mūžības svētdienu, aicinājām pārdomās par mūžību dalīties mūsu draudzes māsu, arhitekti Helēnu Dekanti.

Nekad iepriekš neesmu īpaši domājusi par Mūžības svētdienu, tāpēc atsaucos mācītāja aicinājumam veidot Sarunas par nemirstību. Ceru, ka mēs, ceturtdienu vakaros kopīgi pārdomājot ar nāvi un mūžību saistītus jautājumus, arī atradīsim kādas Bībeles vēstī balstītas patiesības. Bet, runājot tieši par vārdu mūžība, - esmu daudz par to domājusi, jo, bieži braucot cauri Lielvārdei, manu uzmanību vienmēr piesaistīja ceļa norāde „Pa kreisi ir serviss mūžība”.

» Lasīt vairāk

Viņi satikās Jēzus draudzē...
Viņi satikās Jēzus draudzē...


Katrs iepazīšanās stāsts ir īpašs
, un nav svarīgi, vai tas bijis pirms 2 vai 42 gadiem. Nav mazsvarīgu iepazīšanos, bet ir tādas, kas maina mūsu dzīvi. Viena no tām ir satikšanās ar Jēzu, savukārt otra – sava īstā cilvēka atrašana. Šoreiz parunāsim par to otru – par iepazīšanos ar cilvēku, kas maina Tavu ikdienu un arī Tevi pašu.

» Lasīt vairāk

Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?*
Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?*

Ir kāda īpaša ticība, sevišķa ticība, tāda ticība, kura, ja cilvēkam tāda ir, spēj iedot ko tādu, ko viņš nekad un nekur citur nespēj saņemt.

Tā ir ticība brīnišķīgai vēstij, ziņai, ka Kristus dēļ Dievs ir žēlīgs visiem, kas tic pestīšanai, ko Viņa Dēls paveicis, Golgātā izlejot savas asinis par pasaules grēkiem.

Un tā jau ir ļoti konkrēta ticība – tā ir centrālā ticība Baznīcā – jo tā izšķir visu, tā nosaka visu, tā paskaidro visu, kas notiek Baznīcā un šai pasaulē.

» Lasīt vairāk

Kāpēc un kādos gadījumos lieto balto altārsegu?
Kāpēc un kādos gadījumos lieto balto altārsegu?

Kāpēc to lieto Mūžības svētdienā?

Baltā krāsa simbolizē skaidrību un prieku. Baznīcas gada ritējumā to lieto Ziemsvētkos, Zvaigznes dienā, Lieldienās, Trīsvienības svētkos, Kristus

Debesbraukšanas dienā un Mūžības svētdienā.

Baltā krāsa Mūžības svētdienā atgādina mums par to, ka dodamies uz Dieva mūžīgo Valstību, kurā valda miers, svētlaime un gaisma.

» Lasīt vairāk

Darbarūķi
Darbarūķi

Šajā jaunajā mūsu avīzītes rubrikā katru mēnesi iepazīstināsim draudzi ar mūsu Dievnama „darbarūķiem”- cilvēkiem, kas ir iesaistījušies kādās kalpošanās, bet parasti ikdienā vai nu netiek izcelti vai čakli darbojas, gluži vai nemanot. Šoreiz mūsu uzmanības centrā ir dāmas, kas katru dievkalpojuma sākumu mūs sagaida, dalot dziesmu grāmatas. Šajā kalpošanā darbojas Zenta Mežaraupa, Daiga Lagzdiņa, Laimdota Kalna, Zane Pugoviča un Lienīte Čodare. Pateicība Zentai Mežaraupai, ka viņa dalījās savās pārdomās par kalpošanu. 

» Lasīt vairāk

Bibliotēkas jaunumi

» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas

22. un 23. oktobrī Baldonē, viesu namā „Mežkalni”, norisinājās Alfa kursa nedēļas nogale, kas tradicionāli kalpo gan kā izklaides un saliedēšanās, gan pārdomu un jaunu zināšanu uzkrāšanas laiks. Dalībnieki teic, ka tā ir lieliska iespēja atrauties no ikdienas steigas un pavadīt brīnišķīgu un svētīgu nedēļas nogali kolosālā kompānijā. Turklāt tā ir iespēja uzzināt daudz jaunu lietu un piedalīties saturīgās diskusijās - viss notiek bez steigas un lieka saspringuma. Šajā nedēļas nogalē pārdomās par Svētā Gara tēmu ar dalībniekiem dalījās lektors Ulvis Kravalis. Bija iespēja arī piedalīties dažāda veida aktivitātēs, piemēram, fotoorientēšanās sacensībās pa Baldoni, izbaudīt kripatiņu svaiga gaisa, vai, gluži vienkārši, nodoties pārdomām.

» Lasīt vairāk

Ieguldījums cilvēkos un Mūžībā
Ieguldījums cilvēkos un Mūžībā

Mūžība. Vai šo vārdu var attiecināt arī uz bērniem? Kāda saruna rudenīgā otrdienas vakarā vedināja mani uz pārdomām, ka var. Sarunājos ar kādu brīnišķīgu, Dieva uzrunātu meiteni, kas aizrautīgi dalījās tajā, ko bija piedzīvojusi Svētdienas skolas jaunākās grupiņas nodarbībā. Viņa – vecākās grupas skolniece – bija pirmo reizi palīdzējusi jaunākās grupiņas skolotājai. Kas tur tik īpašs? Viņa pati reiz bija mācījusies šajā pašā grupiņā un klausījusies skolotāju stāstījumā par Dievu. Tagad viņa pati palīdz veidot šo stāstījumu.

» Lasīt vairāk

Mūžības apsolījums Dieva bērniem

Izej dzīvības ceļu līdz mūžīgajai dzīvībai!

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. (Jņ. 10:25-29)

» Lasīt vairāk

Dieva dāvana
Dieva dāvana

„Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” (Ps. 139:16)

Jēzus draudze sirsnīgi sveic:

Juri un Ilzi Križanovskus ar meitas Lindas, Andri un Aurēliju Lauciņus ar dēla Jāzepa, Kārli un Inesi Višus ar dēla Jēkaba piedzimšanu!

» Lasīt vairāk

Pateicība

Sirsnīgs paldies visiem draudzes locekļiem, kuri piedalījās Pļaujas svētku pārtikas paku sarūpēšanā gan ziedojot pārtiku, gan naudu.

Pļaujas svētku altāra ziedojumā diakonijai tika saziedoti 340,45 lati. 125 pārtikas paku sagatavošanai un izvadāšanai izlietojām 463,73 latus.

» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk

Intervija ar evaņģēlistu Kārli Irbi
Intervija ar evaņģēlistu Kārli Irbi

Sekošana aicinājumam

Kādēļ tu izvēlējies kļūt par mācītāju?

Manuprāt, šis ceļš iesākās, kad draudzes mācītājs Guntars (bijušais Dubultu ev.lut. draudzes mācītājs Guntars Dimants – red.) mani lēnām virzīja uz kalpošanu ar jauniešiem. Kad mēs, jaunieši, sākām sanākt kopā, es diezgan ātri sapratu, ka es neko daudz nezinu, nedz teoloģiski, nedz praktiski, un es vērsos pie Guntara, lai lūgtu viņam padomu, savukārt, viņš man ieteica mācīties Lutera akadēmijas draudžu darbinieku nodaļā. Es šo ieteikumu apsvēru un izlēmu, ka ir jāpamēģina. Rudenī arī iestājos.

» Lasīt vairāk

Kāpēc ir vērts būt luterānim?
Kāpēc ir vērts būt luterānim?

Domājot par šo jautājumu, man nāk prātā kāds pastāsts par kādu vīru, kurš nonāk debesīs, un eņģelis ved viņu uz viņam paredzēto mājvietu. Viņi iet garām kādām durvīm un šis vīrs jautā: “Kas ir aiz tām durvīm?”. Eņģelis paver durvis, un tur redzami priecīgi cilvēki, kuri spēlē mūziku un dzied slavas dziesmas. Eņģelis saka: “Te mums mitinās baptisti”. Tad, dodoties tālāk, atkal ir kādas durvis, kuras paverot var redzēt ļaudis, kuri iegrimuši lūgšanās, kuras pavada koru sadziedāšanās. “Te savukārt mums mitinās pareizticīgie,” komentē eņģelis. Bet pirms nākamajām durvīm eņģelis iečukst vīram ausī: “Šīm durvīm mēs paiesim garām klusām”. Kad viņi jau pagājuši garām, vīrs neizpratnē jautā: “Kādēļ mēs tā lavījāmies garām?” Eņģelis atbild: “Aiz tām durvīm mitinās luterāņi, kuri domā, ka šeit ir vienīgie.”

» Lasīt vairāk

Intervija ar mācītāju Haraldu Bieti
Intervija ar mācītāju Haraldu Bieti

Kopš tiku ievests evaņģēlista amatā 11.02.2010., man ir bijusi lieliska iespēja kalpot Jēzus draudzē. Kaut arī jau iepriekš, būdams pērminderis, biju visai aktīvi iesaistījies draudzes dzīvē, gan palīdzot mācītājam dievkalpojumos, gan lasot lekcijas un vadot mazās grupiņas Alfa kursā, gan arī citās kalpošanas jomās, tomēr šajā laikā daudz ko nācās pieredzēt no jauna - pirmo reizi dievkalpojumā sacīju sprediķi, pirmo reizi vadīju dievkalpojumu patstāvīgi gan baznīcā, gan pansionātā, pirmo reizi kādu kristīju, pirmo reizi izvadīju, pirmo reizi vadīju iesvētes mācības nodarbības, kā arī piedalījos draudzes padomes un valdes darbā. Un tas viss dāvāja jaunus uzdevumus un iespējas, vienlaikus arī jaunu atbildību un pieredzi, bet aizvien arī nemainīgu paļāvību uz Dieva žēlastību un lūgšanu, lai viņš mani arī turpmāk varētu lietot kā instrumentu Savas valstības celšanai.

» Lasīt vairāk

Jēzus draudzes jauniešu jaunā fitnesa zāle
Jēzus draudzes jauniešu jaunā fitnesa zāle

Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu.

» Lasīt vairāk

Ko kristīgajā draudzē nozīmē ziedošana un dāvināšana?
Ko kristīgajā draudzē nozīmē ziedošana un dāvināšana?

Kāds par ziedošanu reiz ir sacījis: evaņģēlijs ir par brīvu, bet par groziem, ar kuriem to nesam pie cilvēkiem, ir jāmaksā.

Pasaulē esot, ir jāmaksā par visu. Un draudze - viņa vēl nav debesīs. Viņas darba lauks ir pasaule. Telpas, siltums, sakārtotība, kristīgā literatūra, darbinieku atalgojums, evaņģelizācija, diakonijas kalpošana - šie ir tikai daži virzieni no plašā vajadzību klāsta, par kuriem nākas maksāt.

Protams, draudzei vienmēr no jauna ir jāizvērtē, vai viss, ko darām, ir šie „ grozi”, ar kuriem ļaudīm tiek nesta Kristus vēsts.

» Lasīt vairāk

Bibliotēkas jaunums
Bibliotēkas jaunums

M. Luters. Galda runas. – Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2011

”Būtu bēdīgi, ja liels vīrs savās mājās izrādītos gluži necils vai arī atklātos pretruna starp vīru, kas uzstājas publiski, un to, kurš tērpies mājas drēbēs,” rakstīts grāmatas ievadvārdos un atklāj izlases nolūku – tuvāk iepazīstināt lasītāju ar M. Lutera personību. Atgriežoties no darba vai studijām un apsēžoties mājās pie galda, M.Luters parasti maltīti papildināja ar runām. Tajās ne tikai izskanēja domas par Kristu, to godinot un slavējot, par Evaņģēliju un tā sludināšanu, bet arī tika klāstīts par raizēm un rūpēm darbā, izjūtām slimībā un pārbaudījumos, pārdomām par sevi, attiecībām ar sievu un bērniem. Lutera galdabiedri par galda runām teica, ka tās viņiem ir mīļākas par visām garšvielām un gardākajiem ēdieniem. Tātad, varbūt vērts iepazīt?

» Lasīt vairāk

Izglītība mīlestībā
Bieži skolotāji un vecāki atgādina bērniem izglītības nozīmīgumu un tās ietekmi dzīvē. Ikviena izvēle ietekmē mūsu dzīves ritējumu, un tās ir ik uz soļa, tomēr nav lietu vai notikumu, kuru izvēli Dievs nevarētu vērst tajā virzienā, kurā Viņš tās iecerējis. Izglītības un aicinājumi ir tik dažādi, bet šoreiz gribētos pievērsties izglītībai, kuras centrā nav politiskie vai ekonomiskie procesi, bet gan cilvēka un Dieva attiecības. Proti, Lutera Akadēmija, – izglītības iestāde, kura šobrīd ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas piedāvā apgūt mācītāja aicinājumam atbilstošu izglītību. Lutera Akadēmija ir Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas sastāvdaļa, kuras mērķis ir sagatavot ne tikai mācītājus, bet arī draudžu mūziķus un darbiniekus. Šī ir mācību iestāde, kuras mērķi un tajā valdošā vide atšķiras no citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Tā ir vieta, kur kristīgā atmosfērā un savstarpējā mīlestībā apgūt akadēmiskiem standartiem atbilstošu izglītību, kura sagatavo studentus mūsdienu garīgo jautājumu risināšanai. Sekojot sabiedrības attīstības tendencēm, Akadēmija kopā ar Luterisko Baznīcu cenšas risināt problēmas, ar kurām nākas saskarties kristīgās ticības sludināšanā un skaidrošanā, dzīvojot arvien vairāk sekularizētā sabiedrībā.
» Lasīt vairāk

Varbūt arī Tu?
Varbūt arī Tu?

Augusta vidū notika mazo grupu vadītāju tikšanās par organizatoriskiem jautājumiem, kuras laikā sadalījāmie tajos, kas jau ir gatavi uzsākt vadīšanas kalpošanu, un tajos, kas labprāt vēl pamācītos. Tāpēc no septembra draudzē sāk darboties vairākas mazās grupas, kuras pagaidām veidojas ap vadītāju, t.i., no grupas vadītāja uzrunātiem draudzes locekļiem, kā arī atsevišķa grupa tiem vadītājiem, kas labprātāk paši izietu viena gada Bībeles studiju kursu, pirms paši uzņemtos vadīšanu (šī grupa darbosies katru otro pirmdienas vakaru plkst. 18.00 draudzes Bibliotēkā).

» Lasīt vairāk

Ar sirdi debesīs
Ar sirdi debesīs

Ar visu, kas rudenī ir jauns, radusies vēlme par jaunu pārskatīt arī kādas ierastākas lietas un kopā ar arvien vairāk dzeltējošām koku lapām nobirdināt no tām vīstošo, nesulīgo un uzmundrināt augt spējīgo.

Kādā svētdienā pēc dievkalpojuma sapulcējāmies ar mūsu mācītāju Erbertu un dažādu draudzes jauniešu nozaru mūziķiem. Ieskicējām zīmīgākās tēmas, kuras būtu vērts kopīgi visiem atkal pārskatīt. Pēc Erberta lūguma padalīšos ar pārdomām arī avīzītē – lai katram vienam būtu iespēja ar tām iepazīties. Te arī pa punktiem svarīgākais:

» Lasīt vairāk

Atjaunosim ticību vai pārtapsim par mošķiem?
Atjaunosim ticību vai pārtapsim par mošķiem?

Katru gadu pašās oktobra beigās tiek svinēti divi svētki – Reformācijas diena un Helovīns. Abu svētku nosaukumos redzam svešus vārdus, kuru nozīme nav skaidra. Vispirms uzzināsim, ko nozīmē „reformācija”.

Reformācija ir saistīta ar pārmaiņām jeb reformēšanu. Vēl reformācijas dienu mēdz saukt par ticības atjaunošanas dienu. Rodas jautājums: kas tik traks bija noticis, ka ticību vajadzēja atjaunot jeb reformēt? Lūk, daži no iemesliem (kopumā to bija sakrājies ļoti, ļoti daudz).

» Lasīt vairāk

Īsziņas
Īsziņas
Trešdien, 7. septembrī, sākās Alfa kursa 2011. gada rudens sezona. Tā pirmajā lekcijā klausījāmies Daniēla Godiņa uzrunu par tēmu „Kristietība: garlaicīga, nepatiesa un neaktuāla?” Un kā tad ir??? Atbildi uz šo jautājumu katrs viens no 43 kursu uzsākušajiem dalībniekiem varēs rast katrā nākamajā lekcijā visa kursa garumā līdz 2. decembrim.

Dievkalpojumā 25. septembrī mūsu draudzē viesojās koris no Tallinas Svētā Gara ev.lut. draudzes un mācītājs Valdeks Johansons, kurš sacīja sprediķi. Šī bija atbildes vizīte mūsu draudzes diakonijas viesošanās reizei Tallinā šī gada vasarā.
» Lasīt vairāk

2011.gada augusta ieņēmumu un izdevumu pārskats
» Lasīt vairāk

Ikmēneša informācija

» Lasīt vairāk

Mateja ev. 6:24-34
Mateja ev. 6:24-34
Evaņģēlists: Kārlis Irbe
18.09.2011.


Bībeles lasījums no Mateja ev. 6:24-34:
25 Neviens nevar kalpot diviem kungiem: vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. 
25 Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? 
26 Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? 

27 Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? 
28 Un kāpēc jūs zūdāties apģērba dēļ? Mācaities no puķēm laukā, kā tās aug: ne tās strādā, ne tās vērpj, 
29 tomēr Es jums saku: ir Salamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. 
30 Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbj, vai tad ne daudz vairāk jūs, jūs mazticīgie? 
31 Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? 
32 Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. 
33 Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. 
34 Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu. 

» Lasīt vairāk

Lielā intervija ar Ievu Dambi un Valtu Mazuru
Lielā intervija ar Ievu Dambi un Valtu Mazuru

Ģimene ar ritma izjūtu

Valts un Ieva uzskata, ka viņu galvenais aicinājums šobrīd ir viņu ģimene. Viņu iepazīšanās notika pateicoties tam, ka viņu aizraušanās bija – un joprojām ir – mūzika. Draudzē Valtu noteikti esam pamanījuši mūziķu vidū – pie bungām, kuras viņš cenšas spēlēt, cik vien klusu iespējams. Valts vada mūsu draudzes Alfa kursa mūziķu kalpošanu un nupat organizēja arī draudzes vasaras nometnes muzikālo pavadījumu. Ieva tajā laikā ir kopā ar viņu meitām Līvu un Martu, kurām arī patīk piesēsties pie bungām un uzspēlēt kopā ar tēti.

» Lasīt vairāk
 
Jezusdraudze.lv